Home » Archives by category » Natur (Page 36)

Den brune bi på Læsø flyver endnu, men har det svært. I dag er der kun er en håndfuld mennesker tilbage på Læsø, der arbejder målrettet med at sikre bien. Danmarks Biavlerforening og Læsø Biavlerforening har netop udgivet et hæfte, der beskriver den brune bi og dens historie. Her i kan du også se, hvordan [...]

Continue reading …

NATUR – Ny banebrydende DNA-teknologi åbne helt nye muligheder for overvågning af dyreliv og biodiversitet. En enkelt vandprøve på størrelse med et snapseglas er nok. DNA-spor kendes bedst fra krimiens verden, men ny forskning fra Eske Willerslevs Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet har vist, at DNA-sporene også kan bruges til [...]

Continue reading …

Bisonokser ankom hemmeligt til Bornholm

Kommentarer slået fra

NATUR – Danmark blev i går en dyrerace rigere, da syv polske bisonokser i al hemmelighed ankom til Bornholm, hvor de store dyr skal nyde tilværelsen i de bornholmske skove. Bisonprojektet har være knap fire år undervejs og forberedelserne til dyrenes ankomst  har stået på det sidste halve års tid. Ikke mindst skovrider på Bornholm [...]

Continue reading …

NATUR – To vestjyske landmænd har i årevis opdyrket et beskyttet overdrevs- og hedeområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune og tilmed indkasseret landbrugsstøtte. Selvom det er ulovligt, får det ingen konsekvenser for hverken den nuværende eller tidligere lodsejer. Danmarks Naturfredningsforening er stærkt skuffet over sagens forløb og overvejer at politianmelde lodsejeren. Det, der skulle have været 14 [...]

Continue reading …

Det skal være nemmest og billigst at handle grønt, mener Danmarks Naturfredningsforening, som netop har har udsendt et hæfte med foreningens politik for Fremtidens forbrug – med respekt for natur og miljø. Ifølge den skal vores forbrug af nye naturressourcer reduceres med en fjerdedel pr. dansker inden 2040, og det skal altid være billigst og [...]

Continue reading …

TRANSPORT – Miljøminister Ida Auken har fået EU til at skærpe reglerne for skibes luftforurening. De nye krav reducerer den sundhedsskadelige røg fra skibe markant. Skibene på verdenshavene skal fremover udlede op mod 90 procent mindre svovl til luften. Det sker, efter at miljøminister Ida Auken i dag har landet en ambitiøs miljøaftale i EU. [...]

Continue reading …

Iltsvind i fjorde, ødelagte stenrev og undersøiske ørkener med fattigt liv. Sådan ser det ud, hvis man dykker ned under havoverfladen, og der er akut brug for politisk handling, hvis vi skal redde Danmarks marine biodiversitet. I morgen den 22. maj er FN dag for Biologisk Mangfoldighed og i år med særlig fokus på havets [...]

Continue reading …

Lørdag klokken 15.36 dumpede et lille, fint girafføl ned på halmen i Girafhuset i Zoo. Umiddelbart efter fødslen kunne dyrlæge Annette Agerholm konstatere, at den lille girafhun trak vejret, som den skal. – Fødslen er gået utrolig flot. Den tog ca. fire timer, hvilket er helt efter bogen. Denne girafhun har født tre gange før [...]

Continue reading …

NATUR – En af Danmarks sjældne og majestætiske kongeørne er fundet død, efter den har spist forgiftet kød. En af Danmarks sjældne og majestætiske kongeørne er fundet død, efter den har spist forgiftet kød – sandsynligvis udlagt som lokkemad, vurderer Naturstyrelsen. Den dræbte kongeørn blev indleveret til Naturstyrelsen 6. marts, efter den var fundet død [...]

Continue reading …

NATUR – Lille Vildmose trækker i festtøjet 21. maj og råber hurra for den beskyttede natur. 1.000 dyr og planter og 230 naturtyper som enge og højmoser har i 20 år været beskyttet i Habitatdirektivet. Lille Vildmose trækker i festtøjet 21. maj og råber hurra for den beskyttede natur. 1.000 dyr og planter og 230 [...]

Continue reading …

Fødevarerministeren afsætter nu ikke mindre end 95 millioner kroner årligt. Pengene skal kompensere landmændene for produktionstabet, når de fra 1. september ikke længere må dyrke afgrøder i ti meter brede randzoner langs vandløb og søer. Randzonerne skal forhindre udvaskning af kvælstof og sprøjtegift til vandmiljøet og skabe mere sammenhængende natur. Man landmændene har protesteret kraftigt [...]

Continue reading …

LANDBRUG – Traktorførere får en guide med oplysninger om enge, heder, moser og anden følsom natur, de skal passe på. Den skal gøre det nemmere at styre traktoren uden om de små pletter med værdifuld natur. Traktorførere over hele landet får nu en guide med oplysninger om enge, heder, moser og anden følsom natur, de [...]

Continue reading …

Licensordning skal sikre lovlig skovhugst

Kommentarer slået fra

En femtedel af det træ, der importeres til EU, stammer fra ulovlig skovhugst. Men fremover kan producenter af møbler, gulve, træhuse og andre produkter af træ få af vide, om træ fra en række lande er lovligt fældet. Omkring 20 procent af det træ, der importeres til EU, stammer fra ulovlig skovhugst. Men fremover kan [...]

Continue reading …

Et projekt, som Zoo er med i for at redde klokkefrøen i Danmark, bliver af EU-kommissionen kåret som et af de fire bedste projekter i Europa. Zoo er med i et internationalt projekt under EU LIFE programmet, der med EU-midler støtter europæiske naturbevarelsesprojekter. Formålet med dette projekt er at sikre klokkefrøens overlevelse i den danske [...]

Continue reading …

NATUR – En landmand er af Aabenraa Kommune blevet påbudt at retablere et opgravet og drænet areal i Terkelsbøl Mose, der juridisk set er beskyttet som Natura 2000-område. En landmand ved Aabenraa har nu fået påbud om at retablere et opgravet og drænet areal i en fredet mose. Påbuddet kommer efter at Dansk Ornitologisk Forenings [...]

Continue reading …

Kom med gode ideer til, hvordan vi skal lave klimatilpasning, får mere grøn energi, eller hvordan byerne bliver mere bæredygtige. Miljøminister Ida Auken efterlyser grønne visioner for Danmark. For første gang kan alle være med til at forme en landsplanredegørelse gennem digital kommunikation. Hvordan indretter vi byer og landdistrikter, så vi får vækst i hele [...]

Continue reading …

MILJØ – Miljøminister Ida Auken er glad for en ny international aftale, der stiller skrappere krav for luftforening på tværs af Europas landegrænser. Aftalen rækker frem til 2020. Luftforureningen i Europa skal ned. Derfor er en række lande er på et møde i Geneve blevet enige om skrappere krav til luftforurening frem mod 2020. De [...]

Continue reading …

AFFALD – Vi smider lystigt tyske øl- og sodavandsdåser fra os i vejgrøften og i skovkanten uden at tænke os om. Resultatet af Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling viser, at de tyske dåser uden pant stadig sviner i naturen. Vi smider lystigt tyske øl- og sodavandsdåser fra os i vejgrøften og i skovkanten uden at tænke os [...]

Continue reading …

NATUR – Når skaden først er sket, er det vigtigt at udbedre den bæredygtigt. Det mener forsikringsselskabet WaterCircles og Danmarks Naturfredningsforening, der netop har indgået et grønt partnerskab. Målet er at få forsikringskunderne til at tænke i bæredygtig udbedring af skader på bil eller hus ved at tilbyde miljøsmarte løsninger. – Det har stor betydning [...]

Continue reading …

NATUR – Op mod 150 grønne guerilla-gartnere brød i går betonen op i Aarhus for at smide frøbomber og plante blomster og jordbær i en målrettet aktion for at omskabe Aarhus til en grønnere by med små parker og frirum. Overalt i den indre by i Aarhus kunne man  dagen igennem følge aktivisternes målrettede arbejde [...]

Continue reading …