Fuglene i marsken skal have bedre forhold

Fuglene i Tøndermarsken kan se frem til bedre forhold. Fødevareminister Mette Gjerskov er sammen med miljøminister Ida Auken klar med en indsats, der blandt andet udvider og forbedrer fuglenes yngleområder.

De ynglende fugle skal have mere plads og bedre natur, og Fødevareministeriet vil lægge jord til. Sådan lyder planen, der i korte træk går ud på at samle, opbygge og friholde større arealer fra intensiv produktion i de områder, hvor fuglene foretrækker at yngle.

- Nu kan vi med små skridt endelig begynde at udvide og forbedre forholdene for det rige fugleliv i Tøndermarsken. Området er noget helt unikt, og vi skal gøre alt hvad vi kan for at beskytte den helt særegne natur. Når vi nu samler arealerne kan vi målrettet og effektivt gøre en særlig indsats for de ynglende fugle. Det er noget, jeg har kæmpet for i mange år, og nu kan vi endelig se projektet tage form” siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Fødevareministeren besøgte torsdag Tøndermarsken. Her besøgte hun bl.a. Margrethe Kog og de ydre koge af Tøndermarsken for ved selvsyn at tage bestik af naturens tilstand og fuglelivet.

Fødevareministeriet ejer 40 hektar jord i det man kalder kerneområdet. Et område der anses som særligt værdifuldt fordi et rigt fugleliv lever og yngler her. Det område skal fremover gøres mere sammenhængende.

Bytte bytte købmand

Derudover vil fødevareministeriet forsøge at bytte 90 hektar af statslig jord udenfor kerneområdet til jord indenfor kerneområdet ejet af private. Håbet er at mindst 130 hektar med tiden kan samles i kerneområderne, der kan holdes fri af intensiv produktion og udvikles til naturområder. Jordbytte skal ske på frivillig basis med de landmænd, der nu ejer jord i kerneområderne.

- Jordbytte er et godt instrument, og jeg kaster ministeriets jorde ind i puljen. Ordningen er frivillig, og derfor er det her heller ikke noget der kommer til at ske fra den ene dag til den anden, det er et langt sejt træk. Jeg håber dog at mange jordejere vil være med så hurtigt som muligt, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Udover Fødevareministeriets jordfordeling, søsætter miljøminister Ida Auken også to nye initiativer i Tøndermarsken. Et naturgenopretningsprojekt i Margrethe Kog, hvor der forlænges en kanal langs det gamle Højer havdige og forbedring af tre klæggrave. Begge initiativer er til gavn for vand – og engfugle.

- Vi har i Miljøministeriet været i gang længe for at beskytte fuglene og give dem endnu bedre vilkår i Tøndermarsken, og med dette samarbejde med Fødevareministeriet giver vi indsatsen en ekstra skrue. Det er rigtig vigtigt at beskytte de skønne naturområder, vi har i Danmark både for naturen, dyrene og vores skyld, og det gør vi ved at opprioritere samarbejdet, siger Ida Auken, miljøminister.

Miljøministeriet har afsat 900.000 kr. til forlængelse af kanalen og forbedring af klæggravene.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: