Home » Archives by category » Natur

Tættere bevoksning lokker nye fuglearter til Peberholm

NATUR – Gulbug og løvsangere har nu etableret sig på Peberholm, hvor plantelivet i stigende grad vokser til. Naturen på den kunstige ø Peberholm, som blev bygget som fundament for Øresundsbroen, har fået lov til at udvikle sig uden indblanding fra mennesker. Udviklingen er gået meget hurtigere, og har budt på en langt større mangfoldighed [...]

Plant træer, plant træer og endnu flere træer

Kommentarer slået fra

KOMMENTAR – Hvad er den økologiske værdi af et træ? Colombias kongres vedtog for nylig en lov, der kræver, at alle borgerne i landet skal plante og tage sig af fem træer. Af Knud Anker Iversen, daglig leder af Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup Plant træer, plant træer og endnu flere træer. Sådan lyder meldingen [...]

Continue reading …

Esben Lunde: I har opskræmt befolkningen på Djursland

Kommentarer slået fra

NATUR – Politikere, der er imod havbrug, har opskræmt befolkningen på Djursland, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Af Flemming Seiersen, journalist Det er de politikere, der er imod nye havbrug, der har opskræmt befolkningen på Djursland med de argumenter, de bruger. Argumenter, der er helt ude af proportioner. Det sagde miljø- og fødevareminister [...]

Continue reading …

Esben Lunde måtte trække i land om havbrug

Kommentarer slået fra

NATUR – En stærkt presset miljøminister på tilbagetog om forurening fra havbrug. Udledningen fra havbrug vil påvirke havmiljøet, erkender Esben Lunde. Men hvor meget, kunne han ikke svare på. Af Flemming Seiersen, journalist Miljøminister Esben Lunde Larsen (Venstre) er på tilbagetog. Han har utallige gange garanteret for, at udledning fra nye havbrug i Kattegat IKKE [...]

Continue reading …

Esben Lunde blæste til kamp mod Natura 2000

Kommentarer slået fra

KOMMENTAR – Udpegningen af en miljøminister, der nærer et næsten religiøst had til naturbeskyttelse, er ikke bare et fatalt fejlgreb fra statsministerens side, men også en hån mod de kommunale kræfter, der ser helt anderledes visionært på opgaven. Under feltråbet »Til kamp mod Natura 2000« afslørede den daværende viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Esben Lunde Larsen [...]

Continue reading …

Forurening fra havbrug vil ramme beskyttede kyster

Kommentarer slået fra

NATUR – Især vandområderne ved Nordsjælland, Anholt og Djursland vil blive ramt af kvælstof-udledning, hvis nye havbrug til at udnytte det »miljøsmæssige råderum«, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen klamrer sig til, når han skal forsvare regeringens planer. Knap halvdelen af de 800 ton kvælstof, som regeringen vil give fiskeproducenter tilladelse til at udlede [...]

Continue reading …

Stort økologisk råderum i Københavns Havn

Kommentarer slået fra

NATUR – Levende Havs afdeling for akvakultur har foretaget beregninger, som viser et økologisk råderum på 1000 tons kvælstof og 100 tons fosfor i Københavns Havn. Det vil fremme regeringens planer for grøn vækst. Levende Havs afdeling for akvakultur har foretaget beregninger, som viser et økologisk råderum på 1000 tons kvælstof og 100 tons fosfor [...]

Continue reading …

Forbud mod fiskegarn redder golfmarsvinet

Kommentarer slået fra

NATUR – Ulovligt garnfiskeri er den største trussel. Golfmarsvinet får hjælp fra Mexico, Leonardo DiCaprio Foundation og Carlos Slim Foundation. Så er der rigtig godt nyt for golfmarsvinet, som ellers er i overhængende fare for at uddø, fortæller WWF Verdensnaturfonden. En aftale mellem den mexicanske regering, Leonardo DiCaprio Foundation og Carlos Slim Foundation sikrer nu [...]

Continue reading …

Kaos i Folketinget før afstemning om havbrug

Kommentarer slået fra

NATUR – Pia Kjærsgaard måtte mane til ro i Folketingssalen og gennemføre to afstemninger, før Folketinget kunne forkaste Alternativets forslag om fornyet behandling af det kontroversielle lovforslag om havbrug, der nu er vedtaget. Af Flemming Seirsen, journalist Der opstod kaotiske tilstande i Folketinget torsdag formiddag den 1. juni, da lov nr. 111 om nye havbrug [...]

Continue reading …

S og DF giver grønt lys for Esben Lundes nye havbrug

Kommentarer slået fra

NATUR – Socialdemokratiet var sammen med Dansk Folkeparti med til at stemme en lov igennem, som åbner for nye, store forurenende havbrug ud for Danmarks kyster. Folketinget har netop vedtaget et kontroversielt forslag om nye havbrug fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Loven vil føre til øget forurening med kvælstof og rester af antibiotika, [...]

Continue reading …

Søtorup Sø forvandlet til stinkende algesuppe

Kommentarer slået fra

NATUR – Engang var den en af Danmarks reneste og mest klarvandede søer. I dag er den 60 hektar store Søtorup Sø syd for Haslev ramt af den værste algeforurening nogensinde Den 60 hektar store Søtorup Sø syd for Haslev er ramt af den værste algeforurening nogensinde. En særlig rødalge, der findes i søen og [...]

Continue reading …

Esben Lundes miljømæssige råderum er en fiks idé

Kommentarer slået fra

NATUR – Esben Lunde Larsen hævder at have fundet et miljømæssigt råderum, der giver plads til mere kvælstofforurening fra nye havbrug. Men tilsyneladende er ministeren i færd med at føre Folketinget bag lyset. Af Flemming Seiersen, journalist Har miljøminister Esben Lunde Larsen igen ført Miljø- og Fødevareudvalget og Folketinget bag lyset? Det antyder en international [...]

Continue reading …

Dræbersnegle dræber dræbersnegle

Kommentarer slået fra

I HAVEN – Det er højsæson for dræbersnegle. Se en video og få gode råd til, hvordan du slipper af med den ibiriske skovsnegl, før den trækker sine slimede spor på salatbladene. Af Glen Michaelsen, Chief Operating Officer, AW Media De danske haver bliver i disse måneder invaderet af den iberiske skovsnegl – bedre kendt [...]

Continue reading …

Det vrimler med havørreder i Faxe-vandløb

Kommentarer slået fra

NATUR – Faxe Kommune melder om stor succes med vandløbs-restaureringerne i Faxe Å, Lilleå og Vivede Mølleå. Aldrig har så mange små havørreder fundet vej ud til havet som nu. I disse dage afsluttes optællinger af små havørreder i tre vandløb i Faxe Kommune. Det drejer sig om Faxe Å, Lilleå og Vivede Mølleå. Og [...]

Continue reading …

Haver til Maver indvier skolehave på Lilliendal Gods

Kommentarer slået fra

NATUR – Herregårdsdrivhus fra 1820 bliver hjertet i nyt skolehavecenter, som åbner den 8. juni på et Liliendal Gods i Vordingborg Kommune. Bag hovedbygningen på Lilliendals lå indtil for nyligt et gammelt forfaldent drivhus fra 1820’erne. Det var ikke meget bevendt, men en omfattende renovering har forvandlet den gamle bygning fuldstændig. Efter næsten 50 års [...]

Continue reading …

Kystfiskere: Ny fiskeguide fra WWF er misvisende

Kommentarer slået fra

NATUR – WWF Verdensnaturfondens Fiskeguide er misvisende og direkte skadelig for det skånsomme kystfiskeri, mener Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri. Skånsomt kystfiskeri er den mest skånsomme form for fiskeri i det havbunden påvirkes meget lidt. Bifangsten er begrænset og brændstofforbruget minimalt. Af Søren Jacobsen, garnfisker fra Helsingør og formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri WWF Verdensnaturfonden [...]

Continue reading …

Naturfonden køber naturperle i Mols Bjerge

Kommentarer slået fra

NATUR – Den Danske Naturfond køber 45 hektar stor naturperle i Mols Bjerge og vil sammen med Nationalpark Mols Bjerge udvikle et unikt naturområde på tværs af ejergrænser. Den Danske Naturfond har købt tre naturarealer i Mols Bjerge. Det skal sikre, at værdifulde overdrev og heder med sjældne arter som opret kobjælde og foranderlig blåfugl [...]

Continue reading …

Esben Lundes nye skilteskove for livstræer

Kommentarer slået fra

KOMMENTAR – Er ministeren og hans Naturstyrelse løbet vild i den urskov af retningslinjer, strategier og certificeringer, som præger statens skovdrift? Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient. Det er glædeligt, at Mads Jensen, Naturstyrelsen nu oplyser, at flådegene stort set kun kan anvendes til bygning af vikingeskibe. Men hvad skal der ske med de ældste [...]

Continue reading …

WWF støtter bæredygtig produktion af rejer i Vietnam

Kommentarer slået fra

NATUR – WWF Verdensnaturfonden lancerer et nyt samarbejde med dansk importør af rejer fra Vietnam. Partnerskabet skal sikre, at flere små reje-opdrættere kan få en mere bæredygtig produktion af rejer. Ved at etablere såkaldte kooperativer mellem de familie-ejede opdræt, som der er mange af i Vietnam, har flere af de små familie-ejede opdræt fået flere [...]

Continue reading …

Ingen sprøjtegift på offentlige arealer, tak

Kommentarer slået fra

KOMMENTAR – Det går langsommere og langsommere med afviklingen af sprøjtegift på offentlige pladser, idrætsarealer og skoler. Alternativet vil fastlægge en deadline for afviklingen, så de offentlige arealer er helt fri for sprøjtegift inden udgangen af år 2018. Af Christian Poll, Alternativets natur- og miljøordfører Flere kommuner er begyndt at bruge sprøjtegift igen efter ellers [...]

Continue reading …
Page 1 of 34123Next ›Last »