Succes for beskyttelse af drikkevand

Små 30 kommuner har søgt om at få tilskud fra Miljøministeriets ordning til at lave beskyttelseszoner omkring vandboringer. Projektet til 40 millioner hjælper med at sikre rent drikkevand i generationer.

Miljøminister Ida Aukens rejsehold i beskyttelse af drikkevand er blevet en stor succes. Med rejseholdet følger en tilskudsordning, og de første måneder har cirka 60 kommuner fået hjælp til spørgsmål om drikkevandsbeskyttelse, mens 30 kommuner har søgt om penge via tilskudsordningen.

- Grundvandet er en af de vigtigste ressourcer, vi har i Danmark, og derfor er jeg virkelig glad for, at kommunerne har taget godt imod tilbuddet om hjælp til at beskytte vores drikkevand. Jeg er sikker på, at det vil gøre en stor forskel for vandkvaliteten, at kommunerne får lavet effektive beskyttelseszoner rundt om vandboringerne, så kommende generationer trygt kan tappe et glas vand fra hanen, siger miljøminister Ida Auken.

Regeringen og Enhedslisten har afsat 40 millioner kroner på finansloven i 2012 og 2013 til rejseholdet og tilskudsordningen. Rejseholdet vejleder kvit og frit kommunerne om, hvordan de får lavet beskyttelsesområder omkring vandboringer. Samtidig kan kommunerne få bevilliget penge til at udføre beregninger og risikovurderinger i forbindelse med, at de skal udpege beskyttelsesområder nær vandboringer.

Rejsehold har ordrebøgerne fulde

- Det er kommunerne, der har mulighed for at lave forbud mod, at man bruger for eksempel nitrater og pesticider i nærheden af vandboringer, og derfor er jeg meget tilfreds med, at rejseholdet har ordrebøgerne fulde, siger Ida Auken.

Rejseholdet vil også besøge vandværker og lodsejerforeninger, hvor det kan vejlede om lovgivningen på området, og hvilke muligheder de forskellige parter har.

Tilskudsordningen administreres af Naturstyrelsen, og der gives løbende tilskud i 2012 og 2013, hvor man også vil kunne få besøg af rejseholdet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: