Her er 137 svinefarme, der strutter af medicin

ANTIBIOTIKA – Klik på vores interaktive Danmarks-kort for at se navne og adresser på 137 svinefarme, der gør sig uheldigt bemærket med Damarks højeste forbrug af antibiotika.

Trods påbud fra Folketingets ombudsmand om at offentliggøre listen over svinebesætninger, hvor der er konstateret antibiotika-resistente MRSA-bakterier, er det endnu engang lykkedes for landbruget at slippe udenom ved at anlægge sag mod staten og dermed atter forsinke processen.

Til gengæld har netværket af journalister bag Investigative Reporting Denmark nu offentliggjort en liste over 137 svinebesætninger i Danmark, som alle gør sig uheldigt bemærket ved et overvældende forbrug af antibiotika i staldene. Dermed skabes grobund for udvikling af flere antiobiotika-resistente bakterier som MRSA og andre, som ikke kan udryddes med almindelige lægemidler.

De 137 svinebesætninger på listen har alle et forbrug af antibiotika, der overskrider Fødevareministeriets nye grænser, der træder i kraft om få måneder.

Listen er baseret på svineproducenternes forbrug af antibiotika gennem de seneste ni måneder. Den omfatter navne på ejerne af svinebesætningerne, adresser, antibiotikaforbrug samt dyrlægekontakt og er udarbejdet af Fødevarestyrelsen på basis af datamateriale fra den såkaldte Gult Kort-ordning. En ordning, som er sat i værk for at få svineproducenterne til at skære ned på forbruget af antibiotika.

To gamle kendinge
Ifølge journalist Kjeld Hansen, som i årevis har gravet i sagen om MRSA, finder man på listen blandt andet to gamle kendinge, der med sikkerhed har været ramt af svine-MRSA. Alligevel kører de videre med et uacceptabelt højt forbrug af antibiotika i forhold til de nye grænseværdier.

- Der er tale om en stor svinefabrik ved Aabenraa, hvor næsten hele staben af medarbejdere var MRSA-smittede i 2009, og en anden fabrik i nordjyske Sindal hvor tre kvindelige medarbejdere, herunder en nybagt mor, blev fundet inficerede i 2009-2010, oplyser Kjeld Hansen.

Landbrug & Fødevarer hævder, at der ikke er er nogen sammenhæng mellem MRSA 398 og et højt brug af antibiotika, mens blandt andet Hans Jørn Kolmos, overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitets Hospital gentagne gange har advaret mod konsekvenserne af svineproducenternes høje forbrug af antibiotika.

Link: Læs den engelsk-sprogede artikel på Investigative Reporting Denmark.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: