Home » 2018

Ulovlig virksomhed sælger gæs, kalkuner og juleænder

MAD – Fødevarestyrelsen beslaglægger 200 gæs, kalkuner og juleænder. Uautoriseret og ulovlig virksomhed har solgt fjerkræ fra en gård ved Esbjerg. Efter et forbrugertip har Fødevarestyrelsen beslaglagt mere end 200 gæs, kalkuner og juleænder på adressen Kilegårdsvej 1 ved Esbjerg. På baggrund af oplysninger fra ejeren af ejendommen, vurderer Fødevarestyrelsen, at der er solgt mindst [...]

Begejstring for biomasse er på retur

Kommentarer slået fra

ENERGI – Biomasse har fået for stort omfang på grund af afgiftsfavorisering, siger Peter Birch Sørensen, tidligere formand for Klimarådet. Danmark har i stort omfang omstillet fra fossile brændsler som olie, kul og gas til biomasse, der siden Kyoto-aftalen i 1997 formelt anses som en CO2-neutral og vedvarende energiform. Det får dog kritik fra flere [...]

Continue reading …

SF vil have klima på skoleskemaet

Kommentarer slået fra

KLIMA – Skoleelever skal lære at forstå menneskers samspil med naturen. Klimaforandringerne bliver afgørende for alle skolebørns fremtid. Derfor vil SF oprette et nyt konkret fag, så eleverne får forståelse for, hvad der sker med vores natur, miljø og klima. De menneskeskabte klimaforandringer bliver en en del af alle skolebørns fremtid, og derfor skal de [...]

Continue reading …

Aarhus viser vejen for klimavenlig mad

Kommentarer slået fra

MAD – Et flertal i Aarhus Byråd bestående af Alternativet, Radikale Venstre og Socialdemokraterne vil skære ned på forbruget af kød og give unge og gamle i kommunens institutioner mulighed for at vælge plantebaseret mad. Aarhus går nu forrest i kampen for mere plantebaseret mad i offentlige institutioner som børnehaver, plejehjem og kantiner. Fremover skal [...]

Continue reading …

Kvinder rammes hårdest af klimaforandringer

Kommentarer slået fra

KLIMA – Kvinder bliver hårdere ramt, når klimaet ændrer sig. Samtidig er ligestilling en vej til mere effektiv brug af grøn teknologi. Kvinder, især i udviklingslande, rammes generelt hårdere af dramatiske skift i klimaet. De er, især på landet, mere afhængige af naturressourcer for at kunne overleve og brødføde deres familier, og de negative konsekvenser [...]

Continue reading …

Nordsjælland og Djursland mødes i samarbejde om havbrug

Kommentarer slået fra

NATUR – Torsdag mødes 35 repræsentanter fra kommuner, lokale aktionsgrupper, naturforeninger og turisterhvervet for at drøfte og udveksle erfaringer om regeringens kontroversielle havbrugsplaner. Af Flemming Seiersen, journalist For første gang mødes kommunalpolitikere, aktionsgrupper, naturfredningsforeninger og repræsentanter for turisterhvervet fra Nordsjælland og Djursland for at sikre et rent Kattegat og undgå nye og åbne havbrug. Det [...]

Continue reading …

Slut med kul i nyt kraftvarmeværk på Amager

Kommentarer slået fra

ENERGI – Bæredygtig biomasse er kernen i den grønne omstilling af Københavns fjernvarme. Bæredygtig biomasse er lavværditræ fra forvaltede skove, hvor genplantning, optag af CO2 og beskyttelse af skovens økosystemer er vigtige krav, skriver Michael Schytz, brændselschef i HOFOR. Af Michael Schytz, brændselschef i HOFOR Andreas Petersen fra organisationen Verdens Skove udtrykker i et debatindlæg [...]

Continue reading …

Nyt webmedie med nyheder om økologi

Kommentarer slået fra

ØKOLOGI – Okologisk.nu vil servere daglige nyheder om økologi. Det afløser til dels Økologi & Erhverv, som nu kun udkommer en gang om måneden som printmedie under navnet Økologisk Landbrug. Den økologiske fødevaresektor er nu blevet så stor, at der er behov for et professionelt landbrugsmedie, der udelukkende dækker økologi fra jord til bord. Derfor [...]

Continue reading …

Danske forskere vil forurening med plastik til livs

Kommentarer slået fra

MILJØ – Et nyt dansk forskningscenter skal udvikle løsninger på plastikforureningen i havet. Med base på AAU og finansiering fra Velux Fonden samler centret danske universiteter og fagområder for at tackle et af verdens største miljøproblemer i fællesskab. Plastik i verdenshavene er et stigende problem for både naturens og menneskers sundhed. Derfor går et hold [...]

Continue reading …

Hvad er vores basale rettigheder i klimakampen?

Kommentarer slået fra

KLIMA – Mens vi nærmer os 70 års dagen for FNs menneskerettighedserklæring, er verdens lande nu ved at udvikle retningslinjer til implementeringen af Parisaftalen, hvor der ikke tages højde for de samme menneskerettigheder. Det er dybt kritisk og civilsamfundet råber i dag vagt i gevær. Af Gry Bossen, klimakoordinator i Verdens Skove. For 70 år [...]

Continue reading …

Moskusoksen overlever trods alle odds i Arktis

Kommentarer slået fra

NATUR – Moskusoksen er ét af de få landpattedyr, der er indvandret naturligt til Grønland og klarer sig forbløffende godt, selv om den har mistet en stor del sin genetiske diversitet undervejs. Forskere har nu kortlagt, hvordan moskusoksen bevægede sig gradvist nordøst på i takt med, at istiden klingede af, og til sidst etablerede sig [...]

Continue reading …

Københavns »grønne« energi er sort som kul

Kommentarer slået fra

ENERGI – København har et ambitiøs mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Men en stor del af energiforbruget er baseret på træpiller og flis. På papiret reducerer København sit CO2-udslip ved at brænde uanede mængder træ. Af Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove Mens de globale klimaforhandlinger foregår i Polen, er det [...]

Continue reading …

Økologer vil redde gamle husdyrracer

Kommentarer slået fra

ØKOLOGI – Økologer slår alarm: Mange gamle danske husdyrracer som Jysk Kvæg, Rød Dansk Malkerace og Sortbroget Dansk Landrace-gris er i alvorlig fare for at uddø. Økologisk Landsforening inviterer til konference om bevaring af landbrugets genressourcer Hvorfor er det vigtigt at bevare de genetiske ressourcer i landbruget? Og kan der findes finansiering og politisk opbakning [...]

Continue reading …

De første 5,2 milliarder ruller ind til landmændene

Kommentarer slået fra

LANDBRUG – I disse dage ruller der i alt 5,2 milliarder kroner ind på bankkontoen hos danske landmænd i grundbetaling og såkaldt »grøn støtte«. Dermed har Landbrugsstyrelsen nået målet om at udbetale 90 procent af det samlede beløb. I disse dage ruller der i alt 5,2 milliarder kroner ind på bankkontoen hos danske landmænd i [...]

Continue reading …

føtex klar med ny genbrugspose til frugt og grønt

Kommentarer slået fra

MILJØ – Regeringen vil forbyde de helt tynde og lette bæreposer i en kommende handlingsplan for plastik. Men allerede nu introducerer føtex en helt ny genbrugspose til frugt og grønt som alternativ til den traditionelle, tynde knitrepose uden hank. Det skal være slut med et årligt forbrug på 35 millioner små, tynde plastikposer i føtex, [...]

Continue reading …

David Attenborough advarer om Jordens kollaps

Kommentarer slået fra

KLIMA – Verdensberømt, 92-årig naturformidler frygter for verdens fremtid og advarer om Jordens kollaps: Tiden er ved at rinde ud, sagde han ved FN’s klimakonference i Polen. Klimaforandringer er den største trussel, menneskeheden har stået over for i tusindvis af år, og hvis ikke der bliver sat en stopper for dem, vil de få katastrofale [...]

Continue reading …

Kommuner skal indsamle og sortere plastik ens

Kommentarer slået fra

MILJØ – Det skal være slut med forskellig indsamling af plastikaffald. Det hindrer en effektiv genanvendelse, at kommunerne indsamler plastikaffald på forskellige måder. Derfor vil Miljø- og fødevareministeriet indføre fælles standarder. Vi skal have fælles ordninger for sortering og indsamling af plastikaffald på tværs af kommunegrænser. For at gøre affaldssorteringen nemmere for borgerne og affaldsbehandlingen [...]

Continue reading …

Regeringen forbyder tynde plastikposer

Kommentarer slået fra

MILJØ – Vi skal blive bedre til at bruge plastikbæreposer igen og igen. Derfor forbyder regeringen nu de tynde, lette plastikbæreposer, som sjældent genbruges. Regeringen afliver nu de tynde lette bæreposer, som vi ofte får, når vi køber kød hos slagteren, grønt hos grønthandleren eller pizzaer. Samtidig skal det være slut med at uddele bæreposer [...]

Continue reading …

Børn bliver eksperter i grøn udvikling

Kommentarer slået fra

OMSTILLING – En ny serie børnebøger Victoria & Verdensmålene’ gør FN’s komplicerede verdensmål lettere at forstå for børn på 9-12 år og deres voksne. 12-årige Victoria og hendes venner er ved at blive eksperter i FN’s 17 bæredygtighedsmål. Det sker i en serie børnebøger, der gør verdensmålene lettere at forstå og leve efter for børn [...]

Continue reading …

Elefanter skal ikke længere stå på ét ben i cirkus

Kommentarer slået fra

NATUR – Dyreetisk Råd anbefaler, at vilde dyr bør leve uden for rampelyset, og nu har regeringen og Dansk Folkeparti har fundet penge på finansloven til, at cirkuselefanterne i Danmark kan trække sig fra cirkuslivet. Elefanterne skal ikke længere stå på et ben i cirkus for at optræde og underholde danske cirkusgæster. I stedet skal [...]

Continue reading …
Page 1 of 21123Next ›Last »