Kære landbrug, kære politikere

KOMMENTAR – Lad os redde landmændene ud af den økonomiske knibetang, de er fanget i. I stedet for at undergrave folkesundhed, dyreliv, miljø og økonomi, skal vi omlægge til økologisk drift, der i stedet for dyrefoder fremstiller menneskeføde af høj kvalitet.

Landbruget nyder godt af store offentlige tilskud. Foto: Colourbox

Af Lars Muhl, komponist og forfatter

Så kom den nye landbrugspakke i hus, hvilket blandt andet betyder, at danske landmænd nu har lov til at udbringe endnu mere gylle på den danske jord, end de gør i forvejen. Danmark er det mest intenst dyrkede land i verden. Det betyder, at der hvert år udbringes 30 millioner tons gylle og møg på danske marker. Dette tal skal nu forøges, uden hensyntagen til miljø eller mennesker.

Og når det på et eller tidspunkt bliver kendt, at overforbruget af kobber og zink i foderet til grise, er den direkte årsag til Wilsons syge, Alzheimers demens, Parkinsons syge, depression, skizofreni, diverse funktionelle lidelser, oxidativ stress, nedsat fertilitet blandt danske mænd, nedsat immunfunktion og en lang række andre lidelser, vil det måske være for sent.

Det er meget svært at forstå, at et enkelt erhverv kan få så vide rammer, at der nærmest er tale om et brud på menneskerettighederne og dyrenes ditto, men også at det kan lade sig gøre med en så massiv økonomisk støtte fra det offentlige.

Mere end 60 procent af dansk landbrugs indtjening stammer fra offentlige tilskud. Jeg kender ikke noget andet fallent erhverv, der i den grad holdes i live fra politisk hold. Og der er tale om et erhverv, hvis eksport snart udgør mindre end 15 procent af Danmarks samlede eksport, mens eksporten af dansk grisekød kun udgør 5 procent.

Skønmaleriet af landbruget
Måske skyldes det, at det er lykkes landbrugets institutioner og lobbyister, at fremmane og opretholde billede af et erhverv, der mere ligner et Morten Korch’sk skønmaleri, end den industrialiserede gift -og dødsfabrik, det har udviklet sig til at være.

Og mens det endnu engang er lykkedes at henlede mediernes bevågenhed på det politiske spil i stedet for på indholdet af landbrugspakken, kører det store svindelnummer videre for fuld kraft. Hvis man skulle have glemt de faktiske forhold i dansk landbrug, henledes læseren til min tidligere artikel ‘Kære medborger‘ her på OrganicToday.dk.

Lad os stoppe vanviddet
Kære dansk landbrug og danske politikere: Hvorfor ikke stoppe vanviddet nu? Hvorfor ikke få reddet de danske landmænd ud af den økonomiske knibetang, de er fanget i, og som er i færd med at undergrave folkesundhed, dyreliv, miljø og økonomi, således at der kan omlægges til økologiske brug, der i stedet for dyrefoder fremstiller menneskeføde af høj kvalitet.

Den danske befolkning må lære, at kød ikke er hverdagskost (det er for øvrigt heller ikke sundt i større mængder), og at man må betale den pris, varen reelt koster. Der findes en lang række nye afgrøder, der, hvis de blev fremstillet i høj kvalitet, kunne bringe dansk landbrug tilbage i førertrøjen både miljømæssigt og økonomisk og uden hjælp fra det offentlige.

Lars Muhl er komponist og forfatter og skriver jævnligt på OrganicToday.dk

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: