Home » Archives by category » Landbrug (Page 46)

Formandskabets kompromisforslag om at tillade medlemslandene muligheden for at sige nej til dyrkning af GMO på eget territorium vandt tilslutning fra flere end 20 EU-lande, men det var ikke nok til at opløse det blokerende mindretal. Europa var ikke klar. En lille håndfuld af de store lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Storbritannien var ikke [...]

Continue reading …

Øget efterspørgsel på det danske og udenlandske marked får Ardo til at skrue op for produktionen af økologiske frosne grønsager. Ardo har indgået aftaler med økologiske rodfrugtavlere, der sikrer, at den økologiske produktion i år kan fordobles. Det svarer til en øget produktion af op til 2000 tons færdigvarer. Det er blandt andet en stor [...]

Continue reading …

Der er stor interesse for at søge om tilskud i en ny investeringsordning, der skal fremme nye teknologier i økologiske landbrug. Puljen er på 24 millioner kroner, og 140 har indsendt ansøgning om tilskud på 63 millioner kroner, oplyser NaturErhvervsstyrelsen. LÆS RELATEREDE ARTIKLER:Økologi-tilskud atter stærkt forsinkedeFlere kan få et økologisk omlægningstjekTilskud til økologiske virksomhederTilskud til [...]

Continue reading …

GMO – Kinas statsråd har fremlagt et opsigtsvækkende forslag til en ny lov, der skal begrænse forskning, produktion og salg af gensplejset ris. Kinas statsråd har fremlagt et opsigtsvækkende forslag til en ny lov, der skal begrænse forskning, produktion og salg af gensplejset ris. – Dette er faktisk et af verdens første initiativer, som vil [...]

Continue reading …

EU’s omstridte landbrugsstøtte skal laves om, så pengene i højere grad går til natur og miljø. Det er budskabet fra en konference i dag på Christiansborg, hvor den kommende reform af landbrugsstøtten er på dagsordenen. Omkring 7 milliarder kroner får danske landmænd hvert år i støtte fra EU. Fremover skal landmændene levere bedre natur og [...]

Continue reading …

Øko-landmænd vil lægge sig i selen

Kommentarer slået fra

DANMARK – Der var tak til regeringen, da økologernes formand, Evald Vestergaard, i dag holdt sin formandsberetning ved Økologisk Landsforenings generalforsamling i Svendborg. – Både som økolog og borger vil jeg gerne sige tak for regeringens ambitiøse økologi-politik og mål om blandt andet 60 procent økologi i offentlige måltider. Vi vil gøre alt, hvad vi [...]

Continue reading …

Thomas Harttung, der er medstifter af Aarstiderne og ejer af blandt andet Barritskov Gods ved Horsens, får som den eneste landmand plads i regeringens natur- og landbrugskommission. Med formanden Jørn Jespersen i spidsen skal natur- og landbrugskommissionen og tolv uafhængige medlemmer, der netop er udpeget i løbet af et år komme med forslag til at [...]

Continue reading …

En hjælpepakke er på vej til økonomisk nødlidende landmænd. Især de landmænd, der ufrivilligt er låst fast som kunder i stats-banken Finansiel Stabilitet. I dag mødes erhvervsminister Ole Sohn med forligspartierne bag bank-pakkerne for diskutere en løsning for de nødlidende landmænd. Aftalen ventes at blive offentliggjort i morgen fredag. LÆS RELATEREDE ARTIKLER:Vi skal eje jorden [...]

Continue reading …

USA – En afgørelse truffet af en føderal domstol i USA er faldet ud til fordel for frø-giganten Monsanto, som er kendt for sin gensplejsede og patenterede såsæd. En sammenslutning af mere end 50 grønne organisationer, økologiske landmænd og såsædsforhandlere har i flere år kæmpet en indædt kamp mod Monsanto, senest ved at slæbe koncernen [...]

Continue reading …

Danmarks Naturfredningsforening er helt enig med de miljøøkonomiske vismænd, som i en ny rapport stærkt kritiserer Danmarks slingrekurs, når det gælder opfyldelsen af vandplanerne. – Det er en meget interessant rapport. Vismændene har helt ret i, at Danmark begår en stor fejl ved at udskyde kravet om at reducere landbrugets udledning af kvælstof.  Og det [...]

Continue reading …

- Manglende målopfyldelse og hyppige ændringer i målsætningerne undergraver dansk miljøpolitik, siger overvismanden. De miljøøkonomiske vismænd har evalueret ti års miljøpolitik og kritiserer den forrige regering for at lade stå til på flere væsentlige områder. Det gælder blandt andet vandmiljøplanerne. Trods flere vandmiljøplaner er udvaskningen af kvælstof stadig al for høj. Heller ikke målet om [...]

Continue reading …

ENERGI – Politikerne bør støtte økologisk biogas med et særligt pristillæg og lade være med at konstruere detaljerede og bureaukratiske regler for hvilke biomasser, man bør bruge. Sådan lyder anbefalingen fra den tyske biogas-ekspert Michael Köttner til danske politikere. – Giv en basisafregning for biogas, der omfatter alle biomasser, læg hertil et gylletillæg og til [...]

Continue reading …

LANDBRUG – De økologiske mælkeproducenter kan se frem til at få mindre for mælken. Fra 5. marts sænker Arla det særlige tillæg, økologerne får. Det sker både i Sverige og i Danmark. I Danmark skærer Arla tillægget ned med 2,9 øre pr. liter mælk til 55 øre pr. liter mælk. Næsten hver tredje liter mælk, [...]

Continue reading …

LANDBRUG – Miljøminister Ida Auken strammer reglerne, så det bliver forbudt at bringe gylle ud på frosne marker. Det skal beskytte søer og vandløb mod udslip af gylle i vinterhalvåret. Den 1. februar begyndte sæsonen for udbringning af gylle. Gylle må i dag ikke spredes på marker, hvor der er fare for, at gødningen kan [...]

Continue reading …

Grise med indbygget modstand mod diarré

Kommentarer slået fra

LANDBRUG – Forskere fra Aarhus Universitet undersøger, om de kan fremavle grise med medfødt modstand, så de ikke inficeres med E.coli-bakterier, der giver diarré. Forskere fra Aarhus Universitet undersøger, om de kan fremavle grise med medfødt modstand, så de ikke inficeres med E.coli-bakterier, der giver diarré. – Diarré forårsaget af infektion med bakterien E. coli [...]

Continue reading …

LANDBRUG – De næste par måneder kommer det til at lugte fælt ude på landet. For foråret er ikke kun fuglesang og lysegrønne bøgeblade – det er også marker, som siger goddag til mere end 26 mio. tons gylle fra landmændenes gyllebeholdere. Siden høst har det været forbudt at gøre gylle ud, og mange steder [...]

Continue reading …

LANDBRUG – Mette Bock, fødevareordfører i Liberal Alliance, bakker op om de oprørske landmænd i Bæredygtigt Landbrug, som vil stævne staten for ekspropriation. Liberal Allicance mener, at regeringens plan om at udlægge 50.000 hektar landsbrugsjord til randzoner indebærer, at landmændene bliver tildelt en erstatning. – Det er bekymrende, hvis vi i et retssamfund som det [...]

Continue reading …

Landbruget har haft held til at forhindre en nysgerrig journalists adgang til en central database, der registrerer, hvilke landmænd der bruger mest medicin til deres husdyr. Det er sket trods en en klar og utvetydig afgørelse fra ombudsmanden, som giver journalisten medhold i, at han har ret til at se VETstat, der er en database [...]

Continue reading …

LANDBRUG – Fødevareministeren  hæver den økonomiske støtte til at plante energipil, elefantgræs og andre energiafgrøder med næsten en tredjedel. Samtidigt gives der som noget helt nyt 500 kr. per hektar i produktionstilskud. Fødevareminister Mette Gjerskov hæver den økonomiske støtte til at plante energipil, elefantgræs og andre energiafgrøder med næsten en tredjedel. Samtidigt gives der som [...]

Continue reading …

LANDBRUG – Regeringen er klar med en pesticidafgift, der skal få landmændene til at bruge færre og mindre belastende sprøjtemidler. I det seneste årti er forbruget af sprøjtemidler steget støt. Pesticidafgiften skal vende den meget utilfredsstillende udvikling til gavn for drikkevand, sundhed og natur. – Pesticidforbruget er steget voldsomt de seneste år. Det er alvorligt, [...]

Continue reading …