Nye høje tilskud skal få flere til at dyrke energipil

LANDBRUG – Fødevareministeren  hæver den økonomiske støtte til at plante energipil, elefantgræs og andre energiafgrøder med næsten en tredjedel. Samtidigt gives der som noget helt nyt 500 kr. per hektar i produktionstilskud.

Energipil er hurtigtvoksende og effektiv til at opsamle kvælstof.

Fødevareminister Mette Gjerskov hæver den økonomiske støtte til at plante energipil, elefantgræs og andre energiafgrøder med næsten en tredjedel. Samtidigt gives der som noget helt nyt 500 kroner per hektar i produktionstilskud.

Støtten fokuseres i de områder, hvor de kvælstofsugende afgrøder vil have størst miljøeffekt. Samtidig begrænses dyrkningen af energiafgrøder i de såkaldte randzoner langs vandløb og søer, der udlægges til efteråret. Her skal fokus være på natur og biodiversitet.

Led i grøn omstilling
- Regeringen er i fuld gang med en grøn omstilling af Danmark, og der skal derfor dyrkes flere energiafgrøder. Danske landmænd skal i stor stil levere klimavenlig energi til kraftværkerne. Desværre har dyrkningen ikke rigtig taget fart endnu, og derfor hæver jeg støtten med næsten en tredjedel og som noget helt nyt indført en produktionsstøtte på 500 kroner per hektar. Det håber jeg vil gøre energiafgrøder endnu mere attraktive for landmændene, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Etableringsstøtten til energiafgrøder hæves fra 3200 kroner per hektar til 4200 kroner. Samtidigt gives der som nævnt 500 kroner per hektar i produktionstilskud.

De 10 meter brede dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer blev vedtaget af den tidligere regering. Formålet med zonerne er at sikre et bedre vandmiljø, og at Danmark lever op til EU’s vandrammedirektiv.

De rigtige steder
- Der skal dyrkes flere energiafgrøder, men det skal være de rigtige steder. Når vi senere på året udlægger randzoner langs mere end 25.000 kilometer vandløb og søer til natur, vil jeg gerne friholde dem for tæt pilekrat. Vi skal kunne se vores åer sno sig gennem landskabet. Naturen, fuglelivet og planterne skal kunne udfolde sig i randzonerne, siger fødevareministeren.

Det er i forvejen ikke muligt at dyrke energiafgrøder i en eksisterende to-meter bræmme langs vandløb og søer. Med de nye randzoner – bliver der et udyrket areal langs alle søer og åer på op til 10 meter. Der vil være mulighed for at give dispensation til dyrkning af energiafgrøder i randzonerne, hvis særlige miljøhensyn taler for det.

Støttesatserne bliver hævet under den såkaldte artikel 68, der er en del af EU’s landdistriktsprogram.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: