Vismænd kritiserer mangelfuld miljøpolitik

- Manglende målopfyldelse og hyppige ændringer i målsætningerne undergraver dansk miljøpolitik, siger overvismanden.

De miljøøkonomiske vismænd har evalueret ti års miljøpolitik og kritiserer den forrige regering for at lade stå til på flere væsentlige områder. Det gælder blandt andet vandmiljøplanerne.

Trods flere vandmiljøplaner er udvaskningen af kvælstof stadig al for høj. Heller ikke målet om at standse den dramatiske tilbagegang for biodiversiteten er er nået, og målet er nu udskudt til 2020, anfører miljøvismændene i en ny rapport, der offentliggøres i dag.

Danmark har opgivet målsætningen

Målene i Vandmiljøplan III er heller ikke nået, og der er fortsat et godt stykke vej til vandrammedirektivets mål om god økologisk og kemisk tilstand, som skal nås i 2015.

- Det er beklageligt, at Danmark har opgivet at nå 2015-målsætningen for reduktion af kvælstofforureningen og udskudt store dele af målopfyldelsen fra 2015 til 2027. Manglende målopfyldelse og hyppige ændringer i målsætningerne undergraver troværdigheden i dansk miljøpolitik, siger overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: