Home » Archives by category » Landbrug (Page 43)

Med et netop vedtaget forbud mod Monsantos genmodificerede majs, MON810, føjer Polen sig som nummer syv til rækken af europæiske lande, der siger nej til det omstridte frø fra verdens største frøfirma. Polen er nummer syv i rækken. I forvejen har både Tyskland, Østrig, Grækenland, Ungarn og Luxembourg forbudt majsen. Også Frankrig meldte sig for [...]

Continue reading …

LANDBRUG – Landbrugets videncenter er klar med gratis hjælp til kriseramte landmænd, der har svært ved at håndtere det psykiske pres. Den økonomiske krise kradser i landbruget. Mange landmænd sidder i gæld til op over begge ører. De købte jord, da priserne toppede for tre-fire år siden. Siden er jordpriserne styrtdykket, og mange landbrug er [...]

Continue reading …

LANDBRUG – De 50.000 hektar randzoner, der skal udlægges langs vandløb og søer, er ifølge Danmarks Naturfredningsforening udelukkende et tiltag, der skal dæmme op for landbrugets forurening af vandmiljøet. Med randzonerne underlægges også landbrugsindustrien princippet om, at forureneren skal betale – akkurat som de miljøøkonomiske vismænd anbefaler. Og det er vejen frem for miljøet i [...]

Continue reading …

NATUR – Britiske forskere ved University of  Stirling knytter i en ny undersøgelse de seneste årtiers massive tilbagegang for verdens bestand af honningbier sammen med brugen af pesticider i landbruget. Britiske forskere ved University of  Stirling knytter i en ny undersøgelse de seneste årtiers massive tilbagegang for verdens bestand af honningbier sammen med brugen af [...]

Continue reading …

Drikkevandet stiger med en halvtredser om året i Aarhus Kommune. Til gengæld slipper forbrugerne for rester af sprøjtegifte i vandet. Sådan lyder den aftale, som Aarhus Kommune vil indgå med landmænd i et stort område syd for byen. For at beskytte grundvandet vil kommunen forbyde landmændene at bruge pesticider i området syd for Tranbjerg over [...]

Continue reading …

Sprøjtegifte skyld i masseudryddelse af bier

Kommentarer slået fra

BIER – Det er nogle af landbrugets mest anvendte sprøjtegifte, der er årsag til de seneste årtiers katastrofale tilbagegang for verdens bestand af honnningbier. Det afslører britiske forskere ved University of Stirling, som sammen med franske forskere mener at have videnskabelig belæg for deres opsigtsvækkende påstand. Deres undersøgelse er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige [...]

Continue reading …

Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold besøger i de kommende måneder 50 økologiske malkekvægsbesætninger for at se nærmere på behandling af syge og tilskadekomne dyr. Ved tidligere kontrolbesøg har det nemlig i flere tilfælde vist sig, at de syge dyr i økologiske besætninger ikke er blevet behandlet efter reglerne. Økologiske besætninger har særlig skrappe regler for medicinsk behandling af [...]

Continue reading …

Når danske landmænd vil lave mindre ændringer på deres husdyrbrug, f.eks. for at opfylde nye dyrevelfærdskrav, ændre dyretypen eller opføre en ny gyllebeholder, får de en afgørelse fra kommunen inden for kun to måneder i 94 procent af alle de afgjorte anmeldelser. Det viser en ny opgørelse, som Miljøstyrelsen har lavet i samarbejde med Kommunernes [...]

Continue reading …

SPRØJTEGIFT: Danske landmænd hamstrer sprøjtegifte i stor stil, inden en ny afgift træder i kraft. Salget er steget over ti procent. Nye tal viser, at salget af sprøjtemidler er steget fra 3.379 ton aktivstof til 3.782 ton i 2011, en stigning på over ti procent. Det fremgår af de seneste tal fra Dansk Planteværn, skriver [...]

Continue reading …

Grækere bliver landmænd

Kommentarer slået fra

Grækere opgiver arbejdsløsheden i de store byer og flytter på landet. 14 unge arbejdsløse i byen Thessaloniki underskrev i går en kontrakt, hvorefter de leaser jord på landet og begynder et liv som landmænd. Prisen for lejen af jorden er 5 euro per 1000 kvadratmeter, skriver Fagligt EU. Flere af de unge har studeret landbrug, [...]

Continue reading …

Økologiske grise og grise, der kommer ud i det fri, undgår lettere at blive smittet med salmonella end andre grise, der lever hele deres liv i en stald. Det har forskere fra Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet påvist. – Vi er lidt overaskede over, at forekomsten af salmonella er lavere i frilandsbesætninger og økologiske besætninger [...]

Continue reading …

2011 blev et godt år for de økologiske mælkeproducenter med flotte tal på bundlinien. En gennemsnitsbedrift forbedrede driftsresultatet med en halv million kroner i forhold til året før. Det viser nye tal, som Videncenter for Landbrug har lavet på baggrund af regnskaber fra en fjerdedel af de økologiske mælkeproducenter. Det er andet år i træk [...]

Continue reading …

Stort forsøg på Livø med glutenfri afgrøder

Kommentarer slået fra

MAD – Naturstyrelsen indleder en omfattende forsøgsproduktion af økologiske afgrøder uden gluten. Naturstyrelsen indleder en omfattende forsøgsproduktion af økologiske afgrøder uden gluten. Forsøgsproduktionen begynder på Naturstyrelsens økologiske demonstrationslandbrug på den lille idylliske Livø, der ligger midt i Limfjorden. Ifølge en undersøgelse fra Odense Universitetshospital får 84 ud af 100.000 børn i Danmark konstateret glutenallergi. Det [...]

Continue reading …

I 14 særligt udvalgte svinebesætninger fandt Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold eksempler på både medicinering af raske pattegrise og brud på dyreværnsreglerne. Det skete under en målrettet kontrolaktion i 14 særligt udvalgte svinebesætninger. Derudover blev der konstateret ulovlig opbevaring af lægemidler og manglende optegnelser af, hvordan medicinen var brugt. I halvdelen af de 14 besætninger blev der således [...]

Continue reading …

De økologiske landmænd får nu 25 kroner for et kilo økologisk svinekød, mens de konventionelle producenter må nøjes med en tier. Det er ny rekord. Alligevel kan salgsselskabet Friland ikke skaffe nok, siger adm. direktør, Karsten Deibjerg. – Der er virkelig mangel på økologisk svinekød. Sådan har det efterhånden været de seneste par år. Vi [...]

Continue reading …

Formandskabets kompromisforslag om at tillade medlemslandene muligheden for at sige nej til dyrkning af GMO på eget territorium vandt tilslutning fra flere end 20 EU-lande, men det var ikke nok til at opløse det blokerende mindretal. Europa var ikke klar. En lille håndfuld af de store lande, blandt andet Frankrig, Tyskland og Storbritannien var ikke [...]

Continue reading …

Øget efterspørgsel på det danske og udenlandske marked får Ardo til at skrue op for produktionen af økologiske frosne grønsager. Ardo har indgået aftaler med økologiske rodfrugtavlere, der sikrer, at den økologiske produktion i år kan fordobles. Det svarer til en øget produktion af op til 2000 tons færdigvarer. Det er blandt andet en stor [...]

Continue reading …

Der er stor interesse for at søge om tilskud i en ny investeringsordning, der skal fremme nye teknologier i økologiske landbrug. Puljen er på 24 millioner kroner, og 140 har indsendt ansøgning om tilskud på 63 millioner kroner, oplyser NaturErhvervsstyrelsen. LÆS RELATEREDE ARTIKLER:Økologi-tilskud atter stærkt forsinkedeFlere kan få et økologisk omlægningstjekTilskud til økologiske virksomhederTilskud til [...]

Continue reading …

GMO – Kinas statsråd har fremlagt et opsigtsvækkende forslag til en ny lov, der skal begrænse forskning, produktion og salg af gensplejset ris. Kinas statsråd har fremlagt et opsigtsvækkende forslag til en ny lov, der skal begrænse forskning, produktion og salg af gensplejset ris. – Dette er faktisk et af verdens første initiativer, som vil [...]

Continue reading …

EU’s omstridte landbrugsstøtte skal laves om, så pengene i højere grad går til natur og miljø. Det er budskabet fra en konference i dag på Christiansborg, hvor den kommende reform af landbrugsstøtten er på dagsordenen. Omkring 7 milliarder kroner får danske landmænd hvert år i støtte fra EU. Fremover skal landmændene levere bedre natur og [...]

Continue reading …