Vestjyske bønder pløjer beskyttet hede op

NATUR – To vestjyske landmænd har i årevis opdyrket et beskyttet overdrevs- og hedeområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune og tilmed indkasseret landbrugsstøtte. Selvom det er ulovligt, får det ingen konsekvenser for hverken den nuværende eller tidligere lodsejer. Danmarks Naturfredningsforening er stærkt skuffet over sagens forløb og overvejer at politianmelde lodsejeren.

Det er almindelig praksis at afbrænde heden, så nye lyngplanter kan spire frem. Men den beskyttede hede ved Videbæk er borte for altid.

Det, der skulle have været 14 hektar ældgammel, beskyttet hede og overdrev ved Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune, er borte for stedse.

Både den nuværende og den tidligere lodsejer har i en længere årrække pløjet det beskyttede areal op og endda fået økonomisk støtte til det.

Det skyldes ikke mindst en ‘vattet’ håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, siger biolog Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening til foreningens medlemsblad. Natur- og Miljøklagenævnet tilgav nemlig lodsejeren, selvom ulovlighederne blev påpeget.

Sidste rest af hede ødelagt
- Den sidste rest af hede på Videbæk-egnen er ødelagt, uden at lodsejeren straffes synderligt. Det er hverken fair over for naturen, befolkningen eller de lovlydige landmænd i resten af landet, der ikke vover at tjene ekstra på at opdyrke beskyttet natur, siger Jan Pedersen.

En aktindsigt i hektarstøtten til den beskyttede markblok, som DN har opnået gennem Naturerhvervsstyrelsen, afslører, at EU har givet omkring 400.000 kr. i direkte støtte til opdyrkningen fra 1995 til 2012.

Ingen undskyldninger
DN fik nys om den pågældende sag, da organisationen i 2009 fandt 45 eksempler på ”papirnatur” i samme kommune. Altså naturtyper, der på papiret står registreret som § 3-beskyttet, men som på luftfotos viser sig at være ødelagt af landbrug eller bebyggelse.

- Der er ingen formildende omstændigheder i denne sag fra Videbæk. Heden har været beskyttet siden 1983, og overdrevet siden 1992. Alle har haft rig lejlighed til at undersøge, hvad der er beskyttet på ejendommen. Oplysningerne har været offentlige i årtier, siger biologen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: