Nye havbrug er en død sild

NATUR – Socialdemokratiet trækker sin støtte til en knap to år gammel aftale, som blev indgået for at bane vej for nye og store havbrug.

Store havbrug vil betyde mere forurening med tungmetaller, medicinrester og kvælstof. Her ses Samsøs borgmester Marcel Meijer i en protestaktion om bord på kutteren Anton. Foto: Greenpeace

Socialdemokratiet trækker nu støtten til regeringens planer om at tillade nye, forurenende havbrug, hvoraf mange var udset til at blive placeret ud for Djurslands kyst.

- I Socialdemokratiet mener vi ikke, at tiden er til større havbrug i Danmark. Derfor opsiger vi den aftale om havbrug, som har været indgået, siger Simon Kollerup, Socialdemokratiets fiskeriordfører til nyhedsbureauet Ritzau.

Slagtedyr i store net
Havbrug bruges til opdræt af fisk, og det foregår i store cirkulære net, som ved hjælp af flyderinge ankret til havbunden holdes flydende.

I de cirkulære net fodres fiskene og medicineres som burhøns eller slagtedyr i en stald, men det overskydende foder er med til at skabe problemer, fordi det forurener havmiljøet med kvælstof, fosfor og andre affaldsstoffer.

Protestgrupper
Planerne om nye forurenende havbrug har aktiveret en lang række protestgrupper, blandt andet Levende Hav. Også borgmesterne på Samsø, i Syd- og Norddjurs Kommuner har sluttet op om protesterne og har markeret deres utilfredshed med udsigten til flere havbrug. De frygter blandt andet, at det vil få mange turister til at blive væk.

Tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen beskyldte de protesterende for at skræmme befolkningen og påstod hårdnakket, at der var et miljømæssigt råderum, som gjorde det legitimt at skrue lidt op for forureningen af havmiljøet.

Men Simen Kollerup hæfter sig ved, at udledningen af kvælstof til havmiljøet ikke er reduceret som lovet, da regeringen med et snævert flertal gennemtrumfede sin landbrugspakke, der ophævede en række restriktioner, der skulle beskytte vandmiljøet.

Hertil kommer, at flere havbrug har været i myndighedernes søgelys, fordi de brudt reglerne på området.

Regeringen har mistet grebet
- Vi kan vi se, at der ikke er styr på havbrugsområdet. Der er ikke styr på tilladelserne og tilsynet med tilladelserne. Vi kan se, at regeringen har mistet grebet, siger Simon Kollerup.

- Vi vil gerne have rene linjer og stå frit efter et valg. Vi ønsker en grønnere retning for akvakulturen i Danmark – gerne med havbrug på land, så vi kan få bedre styr på produktionen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: