Flygtningebørn i Libanon får tiltrængt frirum i skolehave

NATUR – Den danske NGO Zaher – Grow to Learn giver syriske flygtningebørn i Libanon et alternativt læringsrum i en skolehave inspireret af Haver til Maver.

Syriske flygtningebørn i Bekaa-dalen i Libanon har fået en skolehave efter dansk model. Et frirum i en presset hverdag og et alternativt læringsrum. Foto: Zaher

Af Zaher – Grow to Learn

»Når vi ikke er i haven, så keder vi os. Det er sjovt at være med til at få haven til at gro og at få nye venner samtidig. Jeg ville ønske, at vi kunne arbejde i haven hver dag.« sådan siger 11-årige Selma fra Aleppo i Syrien.

Hun og andre flygningebørn, som nu bor i Bekaa-dalen, Libanon, har fået et tiltrængt frirum i en barsk hverdag i deres skolehave, som er startet af den danske NGO Zaher med inspiration fra Haver til Maver.

Det er fredag eftermiddag, solen skinner ned fra en skyfri himmel og på en mark i Bekaa-dalen i det østlige Libanon går en gruppe syriske børn rundt og ser til planterne og afgrøderne i deres skolehave. Bag bjergene i horisonten gemmer Syrien sig. Der har otte års krig fordrevet børnene og over en million andre syrere til Libanon.

Skolehave på biodynamisk landbrug
Mange syrere har slået sig ned her i Bekaa-dalen i små improviserede teltlejre. Situationen har også lagt pres på de libanesiske skoler, der bliver overfyldte, og mange syriske børn kommer derfor kun lidt eller slet ikke i skole.

Børnene i skolehaven går heller ikke længere i skole, men haven åbner et rum med læring og udvikling for dem. Den ligger midt i et lille biodynamisk landbrug, hvor de hver har deres stykke jord, som de omhyggeligt passer og plejer. De har selv været med til at plante de tomatplanter, auberginer, løg, radiser, kål, smukke blomster og andre planter, der nu skyder op af den golde, brune jord.

Hver fredag bliver børnene hentet af en bus og kørt til haven. Her får de undervisning i planternes liv, vand, insekter, jord, kompost, dyrkningsteknikker og meget andet. Under en teltdug foregår den teoretiske del af undervisningen, og i haven omsætter børnene det lærte til praksis, der både hviler på permakultur-principper og traditionelle, mellemøstlige landbrugspraksisser.

Der er liv og glade dage i landbruget, når børnene kommer forbi, og underviserne tager dem tit med rundt og lærer dem om natur og biologi blandt resten af landbrugets planter og de får, geder og andre dyr, der også har hjemme her.

Idéen til skolehaven blev til i et telt
Ideen til skolehaven blev til i et telt på marken en mørk og kold januar aften i 2018. Dengang var teltet det eneste, der var på marken, der nu liv. Inde i teltet sad medlemmer af den danske organisation Zaher – Grow to Learn rundt om en lille brændeovn sammen med den lokale organisation Buzurna Juzurna, der driver landbruget.

Zaher havde en idé om at ville skabe en skolehave sammen med områdets syriske børn, og ideen blev modtaget med glæde. Der var bred enighed om værdien i at øremærke en del af marken til en skolehave, som kunne understøtte børnenes mangelfulde skolegang og udvikle deres kendskab til naturen og dens planter.

Det sidste er især vigtigt for flygtningene i Bekaa, fordi den langvarige krig og flygtningelivet betyder, at deres traditionelle viden om naturen og lokal dyrkningspraksis går tabt, fordi den ikke længere bliver overleveret fra generation til generation. Det har stor betydning, fordi de fleste syrere i området kommer fra landbrugssamfund, og landbrugsarbejde er også den primære mulighed for indtægt i Bekaa-dalen.

Zaher – Grow to Learn er en dansk NGO, der blev skabt i 2016 af to danske studerende, som begge var frivillige på uddannelsescentre for syrere. Her blev de gjort opmærksomme på det store behov for aktiviteter til børnene udover dem, de overfyldte og hårdt pressede skoler tilbyder. Zaher blev til med det formål at udbrede skolehaveaktiviteter for børn og unge i Libanon, der befinder sig i en yderst sårbar situation.

Kerneprincipperne for al Zahers arbejde har fra starten været lokal forankring og støtte til selvhjælp. Det er lokale organisationer og aktører, der skal være drivkraften bag skolehaverne, og stå for deres aktiviteter og indhold.

Aktiviteterne skal derudover give børn og unge mulighed for selv at tage aktivt del i deres lokalsamfund. Zaher vil skabe en platform for samarbejde mellem forskellige aktører i Libanon og opsamle og dele viden lokalt og mellem Danmark og Libanon.

Under en teltdug foregår den teoretiske del af undervisningen, og i haven omsætter børnene det lærte til praksis, der både hviler på permakultur-principper og traditionelle, mellemøstlige landbrugspraksisser. Foto: Zaher

Lokal forankring vigtig for Zaher

Zaher – Grow to Learn er en dansk NGO, der blev skabt i 2016 af to danske studerende, som begge var frivillige på uddannelsescentre for syrere. Her blev de gjort opmærksomme på det store behov for aktiviteter til børnene udover dem, de overfyldte og hårdt pressede skoler tilbyder. Zaher blev til med det formål at udbrede skolehaveaktiviteter for børn og unge i Libanon, der befinder sig i en yderst sårbar situation.

Kerneprincipperne for al Zahers arbejde har fra starten været lokal forankring og støtte til selvhjælp. Det er lokale organisationer og aktører, der skal være drivkraften bag skolehaverne, og stå for deres aktiviteter og indhold.

Aktiviteterne skal derudover give børn og unge mulighed for selv at tage aktivt del i deres lokalsamfund. Zaher vil skabe en platform for samarbejde mellem forskellige aktører i Libanon og opsamle og dele viden lokalt og mellem Danmark og Libanon.

Inspireret af Haver til Maver

Interessen for vidensudveksling på tværs af landegrænser fik Zahers frivillige til at kontakte Haver til Maver, og et nyt sprudlende samarbejde så hermed dagens lys. Zaher har bl.a. deltaget i et seminar med

Ideen er ikke at overføre danske skolehave-principper til Libanon, men derimod at lære af hinanden og de muligheder, skolehaver giver børn og unge i vidt forskellige kontekster. Skolehaverne i Libanon kan være afsæt for samtaler om forskelle og ligheder ved at gro og dyrke sin jord i både Danmark og Libanon, og om hvordan skolehaver kan bruges aktivt til at styrke børn og unges muligheder for aktivt medborgerskab.

Skolehaver nært og fjernt kan være kilde for mange spændende samtaler, hvilket blev tydeligt, da Zaher deltog i Haver til Mavers seminar med en stor gruppe danske skolehavelærere. Her faldt snakken især på, hvordan haverne kan støtte skoleundervisningen, og hvordan man gør projekterne så bæredygtige som muligt med en stærk lokal forankring og frivillige kræfter.

Det inspirerer skolehaven i Bekaa-dalen, hvor børnene er ved at være klar til at så frøene til et nyt år i skolehaven.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: