Gribskov forandres i et galopperende tempo

NATUR – 165 år gamle bøgetræer i Gribskov skal efter planen fældes i år for at ende som flis og biomasse i Nordsjællands varmeværker. Det fremgår af den planlagte hugstplan for Søskoven i Gribskov.

Så flot stod de 203 år gamle flådeege i Gribskov 18. februar 2019. Her er der planlagt at fælde 168 rummeter, selv om træerne står i et område, der er udlagt til urørt skov, hvor der ikke må fældes træer, der er over 150 år gamle. Foto: Søren Wium-Andersen

Søren Wium-Andersen, biolog, cand.scient

Skoven er er et dynamisk system, der ændrer sig hurtigere end mange tror. En motorsav fælder på et par minutter træer, der har vokset i årtier.

165 år gamle bøge i Gribskov skal nu ikke længere fremover understøtte skovens mangfoldige dyre- og planteliv. Nej. Det er planlagt, at de gamle træer skal fældes i år og ende som flis i omegnens biomasseværker for at give billig varme.

Det fremgår af den planlagte hugstplan for Søskoven i Gribskov. I andre dele af Gribskov er det planlagt at fælde 203 år gamle ege og 189 år gamle bøge i områder, der er udlagt som urørt skov.

Det beror måske på en fejltagelse, men flere dage efter, at distriktet er blevet gjort opmærksom herpå, foreligger der ikke en bekræftelse på, at der er tale om fejl. Vil Naturstyrelsen fortsætte med de planlagte fældninger?

Område udlagt som nationalpark
Planlagt flisning af bøge, der er fra 165 – 189 år gamle, sker i et område, der er udlagt til såvel Nationalpark som Fuglebeskyttelses- og Habitatområde! Også selvom Naturstyrelsen overfor EU har oplyst, at biodiversiteten i de danske skove er ringe.

Er billig flis vigtigere end biodiversitet og naturbeskyttelse? For intet forhindrer åbenbart, at naturtilstanden i skoven fortsat skal forringes. Dette på trods af, at distriktet må være vidende om, at hele Søskoven, vil bliver udlagt som et beskyttet område under en ny regering.

Men alligevel er der i 2019 planlagt en produktion af 2580 rummeter træ fra træer, der er over 150 år gamle. 17.000 rummeter fra træer der er mellem 100-150 år gamle samt yderlige fældninger af træer mellem 20 og 99 år. Men intet er helligt for Naturstyrelsen, når den skal skaffe midler til statskassen. For skatteministeren har over 116 milliarder i udestående fordringer, som regeringen ikke henter hjem.

Så den Gribskov, du kendte i 2018, er næppe den, du vil se i 2020.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: