Forskere følger multifunktionel jordfordeling

NATUR – Tværfaglig forskergruppe afdækker potentialer og udfordringer ved multifunktionel jordfordeling i tre pilotprojekter.

Der er kamp om pladsen i det danske landskab. Landbruget fylder næsten to tredjedele af landjorden, og en stor del af den dyrkes intensivt, som ikke efterlader meget plads til natur og levesteder for insekter, fugle og vilde dyr. Foto: Colourbox

Et forskerteam med forskere fra Syddansk, Aarhus og Københavns universiteter har fulgt projekter med multifunktionel jordfordeling, som blev igangsat af Realdania i 2016 under overskriften »Collective Impact«.

Forskerne dækker tilsammen temaerne vandmiljø, natur, landdistriktsudvikling, landbrugets driftsøkonomi og rekreative muligheder.

Forskerne har udviklet et helt nyt tværfagligt værktøj, som gør det muligt på en ensartet og gennemskuelig måde at sammenligne potentialer og effekter ved projekter, som ændrer arealdisponeringen i det åbne land, oplyser Syddansk Universitet.

Metoden kan anvendes til landskabsplanlægning
Ifølge forskerne kan metoden både anvendes ved planlægning af multifunktionelle landskaber og til at evaluere resultaterne af processen. Metoden muliggør også en afklaring af synergi og konflikt på mellem forskellige samfundsinteresser i arealdisponering.

Forskerne har screenet og evalueret tre pilotprojekter med multifunktionel jordfordeling i Ringkøbing-Skjern, Jammerbugt og Skive kommuner.

Potentialerne ved jordfordeling blev vurderet til at være store i de tre projekter, men umiddelbart efter gennemførslen er det kun en mindre del af potentialerne, som er indfriet.

Skal måle effekter i 2021
Evalueringen peger således på behovet for at udvikle processer for gennemførsel af lokalt forankrede multifunktionelle jordfordelinger, så man sikrer en bedre indfrielse af de oplagte potentialer.

Evalueringen viser også, at effekterne af en multifunktionel jordfordeling tager lang tid om at indfinde sig, og derfor skal forskerteamet måle på effekterne igen i 2021.

Metoderammen, som er udviklet og anvendt i dette forskningsprojekt viser stort potentiale for fremtidige multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Den sikrer transparens og faciliterer borgerinddragelse og lokalt engagement.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: