Vismændene er ude af trit med virkeligheden

KLIMA – De økonomiske vismænd anbefaler at stoppe både udbygning af vedvarende energi og genanvendelse af affald. Men de bygger på alt for snævre økonomiske betragtninger og på en illusion om, at EU har et velfungerende CO2-kvotesystem, mener Forbrugerrådet Tænks repræsentant i Det Miljøøkonomiske Råd.

De økonomiske vismænd vil stoppe udbygningen af vedvarende energi. Foto: Colourbox

De økonomiske vismænd udsender i dag udkastet til deres årlige rapport til det såkaldte Miljøøkonomiske Råd. Vismændene anbefaler her bl.a. at stoppe udbygningen af vedvarende energi i Danmark og dermed i praksis opsige det brede energiforlig fra 2012. Det begrundes med, at EU’s reduktionsmål for klimagasser alligevel sikres via EU’s CO2-kvotesystem, og at en dansk ”overopfyldelse” blot vil medføre, at andre lande vil gøre mindre.

- Vismændene opretholder en illusion om, at vi blot kan ligge på ryggen i tillid til at EU’s CO2-kvotesystem løser alle klimaproblemer. Men i realiteten er kvotesystemet brudt sammen og løser i øjeblikket ikke noget som helst, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet Tænks repræsentant i Det Miljøøkonomiske Råd. Han er overordentlig skeptisk over for vismændenes udspil.

- Hvis man fulgte vismændenes anbefalinger, ville vi miste vores førerposition inden for bæredygtige energiteknologier, og vi ville miste rigtig mange arbejdspladser inden for sektoren, siger Christian Ege.

Vil fortsætte med at brænde affald af
Tilsvarende anbefaler vismændene at droppe hovedparten af regeringens ressourcestrategi med øget sortering og genanvendelse af affald – og i stedet blot fortsætte med at brænde affaldet usorteret. Det begrundes med, at der ingen miljøproblemer er ved fortsat afbrænding af hovedparten af affaldet – papir, plast, madaffald m.v. – og at man blot skal vælge den billigste løsning.

I beregningerne, der leder frem til den konklusion, tager vismændene udgangspunkt i, at man skal belaste sortering og genanvendelse ved at sætte en pris på den tid, som borgerne bruger på at sortere deres affald. Den anslås til 5 minutter pr. uge, men dette giver et så stort beløb, at det gør sortering og genanvendelse urentabel for samfundet.

Det giver ingen mening
Desuden vil vismændene se bort fra de miljøproblemer, som opstår uden for Danmarks grænser ved fortsat at importere nye ressourcer og brænde dem af, så de ikke kan genanvendes.

- Det giver ingen mening, når vismændene anskuer miljøet, som om Danmark lå i en boble, hvor vi bare kan vælge at se bort fra, hvordan vi påvirker resten af kloden, siger Christian Ege.

- Og når vismændene sætter en pris på de minutter, som borgerne skal bruge på at sortere deres affald i forskellige spande og afviser affaldssortering som værende for dyr på dét grundlag, så svarer det til, at man afviser sygdomsforebyggelse med henvisning til, hvor megen tid, vi alle sammen bruger på at vaske hænder. Når en fornuftig handling bliver rutine, opfatter vi det ikke som en byrde, som vi skal kompenseres for, fastslår Christian Ege.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: