Børn bombarderes med cocktail af farlige kemikalier

SUNDHED – Den samlede mængde skadelige kemikalier, som børn op til tre år udsættes for, overskrider, hvad der anses for sundhedsmæssigt sikkert. Reguleringen af kemikalier bør afspejle den kombinerede effekt.

Børn udsættes for et sandt bombardement af kemiske stoffer i hverdagen, som kan give varige skader. Foto: Colourbox

Intelligenstab, nedsat fertilitet eller misdannede kønsorganer. Det er hvad danske børn risikerer, når de udsættes for neurotoksiske- og hormonforstyrrende stoffer i hverdagen.

Danske børn udsættes for det hjerneskadende stof bly i koncentrationer, der er 50 gange højere, end hvad der anses for en sikker dosis, fremgår det af en rapport fra Miljøstyrelsen, som har kortlagt de kemiske stoffer i en række produkter.

Ifølge rapporten udsættes det gennemsnitlige barn i Danmark under tre år for mere end dobbelt så store mængder hormonforstyrrende stoffer i forhold til, hvad man anser for »sikker« eksponering.

Rapporten omhandler desuden forstyrrelser af hormonsystemet, som påvirker kroppens udvikling, giver risiko for misdannelser, nedsat sædkvalitet og fertilitet.

Også fedme, ADHD, indlæringsvanskeligheder og hormonel cancer er under mistanke for at have sammenhæng med hormonforstyrrende stoffer.

Cocktail af stoffer uden for lovgivning
- Det er ikke længere et spørgsmål om vi udsættes for en skadelig kombination af kemikalier. Spørgsmålet er, hvordan vi gennem lovgivning og ny praksis i virksomhederne kan regulere det, siger Malene Møhl, der er kemikalie-rådgiver hos Det Økologiske Råd.

Ifølge miljøorganisationen er denne cocktail af stoffer stort set ureguleret, fordi gældende lovgivning er baseret på en stof-for-stof-tilgang.

Samtidig er det forskellig lovgivning, der gælder for for eksempel pesticider, medicin, kosmetik og industrikemikalier. Effekten på menneskekroppen er den samme, men ingen lovgivning tager højde for den samlede påvirkning, siger Malene Møhl.

- Menneskekroppen skelner ikke, fra hvilke kilder den udsættes for et stof. Derfor skal lovgivningen tage højde for den samlede påvirkning. Den bør bygge på forsigtighedsprincippet, så det er producenterne, der skal vise, at stoffer i deres produkter ikke har skadelige effekter set på baggrund af forbrugernes samlede påvirkning. Også fra andre typer af produkter, forklarer hun.

Kampagne skal sikre børnefamilier
I hverdagen udsættes vi for kemikalier fra alle sider. Der findes kemikalier i tøj, fødevarer, elektronik, afdampning fra byggematerialer, i luften, i støvet og så videre.

Miljøstyrelsen følger op på rapportens resultater ved at lancere en kampagne, der skal gøre det lettere for småbørnsforældre at undgå de hormonforstyrrende stoffer.

Læs også: Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Nogle af stofferne kan undgås ved at spise økologisk mad og ved at købe Svanemærkede produkter.

Politikerne må lovgive
Det er nu ti år siden, EU’s omfattende kemikalielovgivning, REACH trådte i kraft. Alligevel er det stadig kun lille mindretal af de potentielt farlige stoffer, som er reguleret. Specielt de hormonforstyrrende stoffer halter bagefter.

- Det er svært at undgå de farlige stoffer ved personlige valg og adfærdsændringer i dagligdagen, siger Christian Ege, der er sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Han er enig i, at det hjælper at spise økologisk og bruge Svanemærkede produkter.

- Men vi kan ikke blot overlade til den enkelte person at løse problemet. Det er vores beslutningstagere, der må sikre en fuld gennemførelse af EU’s kemikalielovgivning REACH, så langt flere stoffer reguleres, understreger han.

FAKTA om farlig kemi

  • Det gennemsnitlige barn i Danmark under tre år udsættes for mere end dobbelt så store mængder hormonforstyrrende stoffer i forhold til, hvad man anser for ’sikker’ eksponering.
  • De mest betydende hormonforstyrrende stoffer som børn under 3 år og gravide/ufødte kan blive udsat for er: Dioxiner/ PCB’er, ftalater (DEHP,DBP, DiBP), bisphenol A, BHA og BHT.
  • Også lægemidlet Paracetamol viser hormonforstyrrende bivirkninger.
  • De mest betydende kronisk neurotoksiske stoffer, som børn under 3 år og gravide/ufødte kan blive udsat for er: bly, dioxiner/PCB’er, kviksølv/methylkviksølv, bisphenol A og akrylamid.
  • En daglig bly eksponering af småbørn/ufødte på 0,5 mikrogram/kg legemsvægt/dag vil påvirke IQ’en med 1 point. Middeleksponernig af børn optil 3 år er 2,6 mikrogram/ kg legemsvægt/ dag hvilket direkte oversat vil svare til 5 IQ point. Rapporten anbefaler at få mere præcis viden om disse børns eksponering ved at undersøge børn og gravides blyindhold i blodet.
  • En væsentlig kilde til bly, dioxiner/ PCB’er er modermælk.

Kilde: Børn og ufødte børns samlede udsættelse for udvalgte kemiske stoffer

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: