Løkke smider den grønne regning i børneværelset

OMSTILLING – Regeringen fortsætter stilen med at nedprioritere klima og miljø og virker mest optaget af, hvordan man kan spare penge på kort sigt. Den er i fuld gang med at afmontere Danmark som grønt foregangsland, lyder det fra Det Økologisk Råd.

Regeringen nedprioriterer klima og miljø og virker mest optaget af, hvordan man kan spare penge på kort sigt, mener Det Økologiske Råd. Foto: Colourbox

Venstre-regeringen er i fuld gang med at afmontere Danmark som grønt foregangsland og efterlader en ubetalt regning for den grønne omstilling i børneværelset.

Det mener Det Økologiske Råd, som peger på det paradoksale i statsminister Lars Løkke Rasmussens tale, da han i dag åbnede Folketinget. Statsministeren understregede nemlig i sin åbningstale, at regeringen er ansvarlig i den økonomiske politik.

»Vi efterlader ikke en ubetalt regning i børneværelset«, sagde statsministeren.

Men det er netop, hvad regeringen gør på energi- og klimaområdet, mener miljøorganisationen Det Økologiske Råd.

Rådet mener, at Venstre-regeringen er i fuld gang med at afmontere Danmark som grønt foregangsland.

Dropper delmål
Regeringen har allerede droppet en række operationelle delmål. Det gælder blandt andet stop for kulfyrede kraftvarmeværker i 2030 og for brug af fossile brændsler i kraftvarmesektoren i 2035. Tilbage bliver kun EU’s minimumskrav – og så et mål om at Danmark skal være CO2-neutral i 2050.

- Regeringen vil kun fastholde en 2050 målsætning. Men når regeringen ikke vil forpligte sig på delmål og på at holde en kurs på vej henimod 2050, er det en gratis omgang, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Regeringens 2025-plan og Landbrugspakken vil tilsammen øge Danmarks udslip af klimagasser med 10 procent frem mod 2020, fremgår det af et svar fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt til Folketinget.

Ministeren forsvarer sig med, at det øgede udslip især sker inden for den såkaldte kvotesektor. Men EU’s kvotesystem er desværre ude af funktion, fordi man har sendt alt for mange kvoter på markedet. Så det øgede udslip vil udgøre en ekstra klimabelastning, som står i skærende kontrast til, at der nu er kommet en global klimaaftale i Paris sidste år, og verden endelig så småt er ved at bevæge sig i den rigtige retning.

Vi skal nedbringe regningen
Ikke desto mindre hævder statsministeren, at regeringen fastholder »en ambitiøs klima- og energipolitik« – hvorefter han skynder sig at sige, at vi skal nedbringe regningen for den grønne omstilling.

Lars Løkke mener, at omstillingen i dag »hviler på et skrøbeligt grundlag med PSO’en« – dvs. det tillæg på elprisen, som finansierer den grønne omstilling. Han henviser hermed til, at EU stiller krav om ændring af PSO’en, så den ikke forskelsbehandler danske og udenlandske el-leverandører.

Men dette kan løses ved at åbne en mindre del af PSO’en, så der kan gives tilskud til grønne investeringer i vores nabolande, mener Det Økologiske Råd, som understreger, at det skal gøres gensidigt, hvilket Tyskland allerede i gang med.

Vi kan fortsætte med PSO
EU har klart tilkendegivet, at det vil kunne sikre, at Danmark kan fortsætte med PSO’en.

- I stedet for at lave en gensidig åbning af PSO’en sammen med Tyskland vil regeringen afskaffe PSO’en, flytte den over på finansloven og samtidig beskære beløbet og blandt andet ved at droppe de kystnære havvindmøller, siger Christian Ege.

Også på naturområdet er regeringens lovkatalog tyndt, lyder kritikken fra Det Økologiske Råd.

- På landbrugsområdet springer det i øjnene, at der foreslås en ændring af lov om drift af landbrugsjorder, hvor man vil give landmændene permanent genopdyrkningsret på jorde, som udtages til naturformål. Det er tværtimod vigtigt, at naturtiltag ikke præges af »stop-go«. Vi får kun værdifuld natur ved at lade denne udvikle sig over mange år, siger Det Økologiske Råds sekretariatsleder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: