Vindmøller på land laver billigst strøm

VINDMØLLER – Landvind er den billigste teknologi til elproduktion, viser ny analyse. Også når vindkraftens integrations- og balanceomkostninger medregnes.

Vindkraft på land kan producere den billigste strøm. Foto: Vestas

Samfundsværdien af vindkraft kan øges kraftigt gennem bedre integration og anvendelse af vindkraften i energisystemet.

Det er hovedresultaterne i en ny og omfattende analyse ”Vindintegration i Danmark. Vindens værdi – og tiltag for sikre den”, som Danmarks Vindmølleforening sammen med Vindenergi Danmark har fået udarbejdet hos EA Energianalyse.

Analysen peger på at bl.a. flere varmepumper og forstærkede transmissionsforbindelser til udlandet vil øge værdien af vindkraften.

Lovgivning skal tilpasses
- Vindmøllestrømmen kan allerede i dag anvendes med betydeligt større samfundsøkonomisk værdi, men de nuværende markedsrammer og lovgivning er ikke indrettet på at understøtte en fornuftig anvendelse af en større elproduktion fra vindmøllerne, siger direktør i Danmarks Vindmølleforening, Asbjørn Bjerre.

Det er vigtigt for klimaet at fortsætte vindmølleudbygningen, men indpasningen af den fluktuerende vindmøllestrøm bør nu have højeste prioritet i energipolitikken. Der er brug for nye politiske beslutninger meget hurtigt, understreger han.

Ifølge ham viser analysen, at varmepumper i de danske fjernvarmesystemer kan øge fleksibiliteten i energisystemet, men de høje elafgifter og el-tariffer er en barriere for varmepumper. I en uheldig kombination med at biomassekraftvarme modtager faste eltilskud, virker afgifts- og tilskudssystemet alvorligt hæmmende for en effektiv drift. Analysen peger på, at dette problem vil stige kraftigt de kommende år.

- Vi anbefaler derfor på det alvorligste en snarlig justering af tilskuds- og afgiftsstrukturen. Det vil forbedre vindintegrationen, øge energisystemets effektivitet og være til gavn for samfundsøkonomien. Samhandel med vore nabolande på elområdet er et andet vigtigt virkemiddel til effektiv integration af de danske vindressourcer. Danmarks Vindmølleforening anbefaler, at arbejdet med at udbygge transmissionsforbindelserne til udlandet forstærkes, siger Asbjørn Bjerre.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: