Finanslov: En milliard til klima, natur og miljø

FINANSLOV – Regeringens finanslovsaftale med SF og Enhedslisten har fået et markant grønt aftryk med mere end én milliard kroner over de næste fire år. Ambitionen er et mere bæredygtigt Danmark, siger regeringen.

En grøn omstillingsfond skal styrke virksomhedernes udvikling af grønne forretningsmodeller, blandt andet inden for cirkulær- og deleøkonomi. Foto: Colourbox

Mere økologi, en styrket indsats for naturen, flere grønne arbejdspladser og mindre CO2-udledning. Det er en lille håndfuld af de grønne indsatsområder, som regeringen i forbindelse med årets finanslov er blevet enige med SF og Enhedslisten om at prioritere de næste fire år.

Samlet set har årets finanslov fået et markant grønt aftryk, og der er i alt afsat 1.045 mio. kroner til grøn omstilling, natur og miljø under Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Fødevareministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Regeringen har allerede meldt ud, at der er afsat 195 mio. kroner til Naturplan Danmark. Med den endelige finanslovsaftale er der nu fundet 106,5 mio. kroner ekstra over fire år til en styrket indsats for naturen.

Pengene går blandt andet til en artsportal og mere skovrejsning. Der afsættes også 120 mio. kroner til en styrket indsats for økologi. Den endelige fordeling af de midler skal forhandles på plads med SF og Enhedslisten.

Flere penge til grøn teknologi

Regeringens klimaindsats styrkes med 450 mio. kroner de næste fire år. Midlerne målrettes tiltag, der styrker udbredelsen af nye teknologier på varmeområdet og reducerer udledningen af drivhusgasser, når de erstatter fossile brændsler i varmeproduktionen.

Konkret afsættes der 55,2 mio. kroner til et pilotprojekt om storskala varmepumper i 2015-2016. Der skal også etableres rejsehold, som kan hjælpe de decentrale varmeværker med konkret implementering af varmepumpeløsninger.

Desuden afsættes der 60,9 mio. kroner til en geotermiordning. Til sammen er det en stor hjælp i omstillingen til grøn energi.

Finanslovsaftalen styrker også Miljøministeriets pulje til grøn teknologi med 80 mio. kroner over de næste fire år.

Dermed er der i alt afsat 153,7 mio. kroner til at støtte udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, som bidrager til et bæredygtigt forbrug af ressourcer. Det er også med til at skabe og fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark, lyder det fra regeringen.

Deleøkonomi og cirkulær økonomi
I Erhvervs- og vækstministeriet tilføres Grøn Omstillingsfond i alt 60 mio. kroner i 2015-2018. De ekstra midler skal blandt andet styrke virksomhedernes udvikling af grønne forretningsmodeller, eksempelvis inden for cirkulær- og deleøkonomi.

Desuden skal omstillingsfonden hjælpe virksomhederne til at blive endnu mere ressourceeffektive gennem genbrug og minimering af spild.

- Naturen er mange steder under massivt pres. Med finansloven understreger regeringen, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil gøre Danmark grønnere, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Vi skal udvikle grønne løsninger og skabe grønne arbejdspladser, og samtidig styrke naturen. Det gør vi med denne finanslovsaftale.

30 millioner skal booste økologien
- Regeringen har en ambitiøs plan om at fordoble det økologiske areal, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu afsætter yderligere 30 mio. kroner årligt til at booste økologien, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

- De ekstra millioner kan f.eks. gå til at få flere til at omlægge til økologi og til at finde nye afsætningsmuligheder for danske økologiske varer i udlandet.

Også hos klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er der tilfredshed.

- Klimaudfordringerne er alvorlige, og de kræver handling nu. Derfor glæder jeg mig over, at finansloven sætter yderligere skub i Danmarks grønne omstilling. Med klimapuljer og konkrete tiltag til omstilling af energisystemet, rykker vi en tand nærmere det fossilfrie samfund, siger han.

Ressourceeffektivitet i virksomhederne
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen er tilfreds med, at der med finansloven nu i alt afsættes ekstra 140 mio. kroner til teknologiske løsninger og fremme af grønne forretningsmodeller.

- Det bidrager til endnu mere ressourceeffektivitet i de danske virksomheder og understøtter regeringens strategi for Danmark som produktionsland, siger han.

Grønne ambitioner afgørende for SF
For SF har det været afgørende at holde fast i de grønne ambitioner.

- Danmark skal blive ved med at være ambitiøse, når det handler om vores miljø og klima. Det er helt nødvendigt – både for planetens skyld, men også fordi det er en af Danmarks styrker og jobskabere, siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

- Jeg er optaget af, at vi tager et markant skridt mod en varmeforsyning uden fossile brændstoffer. At omstillingen til økologi får et skub, så flere kan nyde godt af økologiske fødevarer. At der bliver satset på en mere mangfoldig natur med flere dyrearter. Og der er både arbejdspladser og en renere natur i udsigt, når vi endnu engang styrker miljøteknologien.

Økologi, natur og deleøkonomi
Enhedslistens Per Clausen, der er klima-, miljø- og fødevareordfører betegner det som ‘meget tilfredsstillende, at vi har været med til at sikre flere penge til økologi, natur og biodiversitet i forhandlingerne om finansloven’.

- Mere økologi, mere natur og mere mangfoldighed i naturen er helt afgørende elementer i denne aftale. Med flere penge til at understøtte udviklingen af den cirkulære økonomi og deleøkonomien har vi også medvirket til at sikre en udvikling, hvor vi bruger færre ressourcer og producerer mindre affald – en helt afgørende indsats, siger Per Clausen.

Fakta:
Udvalgte grønne initiativer på finansloven

 • Styrket naturindsats: 30 mio. kr. årligt i 2015 og 2016, 21 mio. kr. i 2017 og 25,5 mio. kr. i 2018.
 • Styrket økologiindsats: 30 mio. kr. årligt i perioden.
 • Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP): 20 mio. kr. årligt i perioden. Heraf målrettes 10 mio. kr. i 2017 og 2018 bæredygtigt byggeri.
 • Grøn omstillingsfond: 10 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 samt 20 mio. kr. årligt i 2017 og 2018. Heraf målrettes 10 mio. kr. årligt initiativer, der styrker udviklingen af cirkulær økonomi og deleøkonomi.
 • Udvikling af grønt nationalregnskab: 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2015 – 2017.
 • Biodiversitetsgårde: 2,5 mio. kr. årligt i perioden.
 • Styrkelse af indsatsen for test af sprøjtemidler: 2 mio. kr. årligt i perioden.
 • Undersøgelse af mikroplast: 1 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.
 • Pilotprojekter med store varmepumper: 27,5 mio. kr. i 2015 og 27,7 mio. kr. i 2016.
 • Pulje til fremme af geotermi: 20,3 mio. kr. i 2015, 21,3 mio. kr. i 2016 og 19,3 mio. kr. i 2017.
 • Rejsehold til fremme af store varmepumper: 4 mio. kr. årligt i perioden 2015 – 2017.
 • Oplysning og rådgivning: 10 mio. kr. årligt i 2015 og 2016. Heraf anvendes 5 mio. kr. til lokal rådgivning vedr. energibesparelser og 5 mio. kr. til oplysning om omstilling af energisystemet.

Kilde: Miljøministeriet

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: