Vindmøller satte ny rekord i 2017

ENERGI – Danmarks mange vindmøller dækkede i 2017 43 procent af elforbruget og satte dermed ny rekord. Trods stigende udbud steg prisen omsider.

Danmarks mange vindmøller leverede 43 procent af elforbruget i 2017. Her er det Middelgrunden i Øresund. Foto: FN

Vindenergiens satte i 2017 ny rekord med 43 procent dækning af elforbruget i Danmark. De danske vindmøller producerede i 2017 13,9 TWh, hvilket var ca. 1 TWh mere end i 2016, og næsten på niveau med produktionen på 14,1 TWh i 2015, hvor vindkraften dækkede 42 procent af elforbruget.

Det oplyser Danmarks Vindmølleforening.

På trods af den stigende produktion i forhold til 2016 var den gennemsnitlige pris for vindmøllestrømmen i Danmark på 20,2 øre/kWh mod 18,7 øre i 2016; altså en stigning på 8 % fra 2016 til 2017.

Den gennemsnitlige elpris i Danmark lå sidste år på 22,9 øre/kWh. Afregningen for de danske vindmøller var dermed ca. 11 procent lavere end den gennemsnitlige markedspris. Vindmøllestrømmen er dermed med til at sænke elprisen for forbrugerne.

- Den stigende pris for vindmøllestrømmen er et udtryk for et bedre fungerende elmarked, hvor den danske vindenergi kan afsættes til højere priser. I 2017 blev kapaciteten på handelsforbindelserne mellem Vestdanmark og Tyskland forbedret, men også andre forhold som brændselspriser og vandbalancen i Norden har spillet ind, siger Søren Klinge, seniorøkonom i Danmarks Vindmølleforening.

Den højere afregning for vindkraften opstod på trods af, at der i juledagene var flere perioder med negative elpriser på grund af lavt elforbrug og begrænsede eksportmuligheder til udlandet. Timen med den laveste elpris var den 24. december kl. 2 om natten, hvor elprisen nåede ned på -37,3 øre/kWh.

De danske vindmøller producerede 2.500 MWh i denne time, selvom den forventede produktion fra vindmøllerne, baseret på vejrprognoser, var 4.200 MWh. De negative elpriser er et fænomen, der heldigvis kun forekommer få timer om året.

- Den store forskel mellem forventningen til vindproduktion og den faktiske produktion viser, at de danske vindmøller i høj grad reagerede på elmarkedets prissignal, da man formåede at sænke produktionen næsten 1.700 MWh i forhold til forventningen, siger Søren Klinge.

Dette sker ved, at udvalgte vindmøller stoppes. Fleksibiliteten i produktionen på de danske vindmøller bidrager derfor til, at elmarkedet bliver mere effektivt.

- Næste skridt må være, at de danske politikere bliver enige om at sænke afgifterne på el yderligere, så produktionen fra de danske vindmøller kan anvendes i øget grad til varmeproduktion og transport, tilføjer Søren Klinge.

Ifølge Danmarks Vindmølleforening var årsagen til de negative elpriser den 24. december blandt andet de meget store eksportbegrænsninger på begge forbindelser til Sverige, hvor Øresundsforbindelsen var begrænset til en kapacitet på 137 MW mod normalt 1.700 MW. Forbindelsen mellem Vestdanmark og Sverige var begrænset til 60 MW, hvor normalen er 740 MW.

- Det er uheldigt, at der stadig sættes barrierer op for handlen med energi over grænser i det indre marked, og de svenske begrænsninger af handelskapaciteterne har en betydelig negativ indvirkning på afregningspriserne for de danske vindmøller. Det bør derfor stadig være danske myndigheders fokus i det nye år at sikre, at det indre marked for energi fungerer. Også i juledagene, siger Søren Klinge fra Danmarks Vindmølleforening.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: