Københavnere synes godt om vindmøller

ENERGI – Opbakning blandt 85 procent af københavnerne til at opføre flere vindmøller i Øresund og andre steder i kommunen.

Københavns Kommunes og HOFORs ønske om at opføre vindmøller flere steder i kommunen og i Øresund ved København får solid opbakning fra byens indbyggere.

I en undersøgelse blandt 1.197 københavnere i alle aldre bakker hele 85 procent op om, at der bliver bygget nye vindmøller i Øresund, og 71 procent ser gerne, at der kommer flere nye vindmøller på land i de ydre havneområder, for eksempel ved Lynetten.

Vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad
- Vi havde naturligvis håbet på et positivt resultat, men det er helt overvældende, at så mange københavnere går ind for at udbygge den vedvarende energi, siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester (Enhl.).

- Det tegner godt for kommunens ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad og fastholde Danmarks grønne førerposition ude i verden. Har vi borgernes opbakning til at rejse vindmøller, ja så går det nu engang meget lettere, siger han.

Undersøgelsen viser da også en klar opbakning til Københavns klimaplan, der skal gøre København CO2 neutral i 2025. Hele 87 procent svarer, at de synes »meget godt« eller »godt« om klimaplanen. Og det vækker også glæde hos overborgmester Frank Jensen (S).

- Det er dejligt at opleve, at københavnerne i så stort omfang deler de grønne målsætninger, vi har for udviklingen af vores dejlige by. København er ambitiøs på klimaområdet, og vi skal stramme os an og være innovative og modige, hvis vi skal nå målsætningen om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, siger han.

Vindmøllerne er Københavns grønne vartegn
Også når det kommer til de efterhånden mange eksisterende vindmøller i eller omkring København, er borgerne positive.

70 procent synes godt om de store vindmøller på Prøvestenen på Amager, og 76 procent kan godt lide havmøllerne på Middelgrunden i Øresund meget tæt på byen. 83 procent af de adspurgte finder, at de mange vindmøller er et grønt vartegn, der viser, at København er en grøn hovedstad.

- Det kræver meget strøm at drive en moderne storby som København. Jeg er lykkelig for, at københavnerne støtter så massivt op om fremtidens rene og vedvarende energi. Københavnerne lever i dag side om side med både store kraftværker og høje vindmøller, så de ved, hvad de taler om, når de siger, at de gerne vil have flere møller i byen, siger Lars Therkildsen, adm. direktør i HOFOR.

70 procent synes godt om de store vindmøller på Prøvestenen på Amager.

Lyd og udseende betyder mindre
I den offentlige debat handler diskussionen om vindmøller ofte om borgernes bekymring for støj- og visuelle gener ved møllerne. Men borgermålingen viser, at det kun er 12 procent af københavnerne, der mener, at vindmøllerne støjer. Ligeledes mener kun 14 procent, at møllerne skæmmer Københavns skyline.

- Det er selvfølgelig godt, at borgerne mener, at hverken lyden fra vindmøller eller deres udseende skal stå i vejen for opførelsen af dem. Men det er samtidig vigtigt at påpege, at møllerne ikke bliver stillet op, før vi er helt sikre på, at alle krav og miljøhensyn er overholdt, siger Lars Therkildsen.

FAKTA: Det viser målingen

  • 87 procent af københavnerne synes ”godt” eller ”meget godt” om målsætningen om at København bliver CO2 neutral hovedstad.
  • 83 procent mener, at vindmøllerne i og ved København viser, at København er en grøn hovedstad.
  • 70 procent synes godt om vindmøllerne på Prøvestenen, Amager.
  • 71 procent er positive overfor muligheden for, at der bygges nye vindmøller i Københavns ydre havneområder.
  • 76 procent synes godt om havvindmøllerne ved Middelgrunden ud for København.
  • Mere end 80 procent synes, der skal bygges flere havvindmøller længere ude i Øresund og syd for Amager.

Om undersøgelsen

Analyseinstituttet har for HOFOR gennemført en valid og repræsentativ undersøgelse af københavnernes holdning til vindmølle i hovedstaden. 1197 københavnere (49 procent mænd og 51 procent kvinder) har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i november måned 2016.

De adspurgte er fordelt på alle aldersgrupper – dog minimum 18 år.

Om vindmøller i Københavns klimaplan

I forhold til Københavns Kommunes målsætning om at blive CO2-neutral i 2025, forventes det i det seneste Roadmap for Københavns Klimaplan, at vindmøller i 2025 bidrager med en reduktion på 314.000 tons CO2, svarende til ca. 35 procent af den samlede CO2-reduktion.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: