Helveg: Vi kan opfylde klimamål

KLIMA – - Nu ved vi, at politiske mål virker, siger Rasmus Helveg Petersen om ny klimafremskrivning. Små biler og kæmpe vindmøller bidrager til, at Danmark er på vej til at opfylde et af verdens mest ambitiøse klimamål.

Flere mikrobiler er med til at reducere udledningen af drivhusgasser.

En ny statusopgørelse for Danmarks grønne omstilling viser ifølge klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, at de politiske målsætninger har haft deres effekt. Det glæder ministeren, som dog samtidig understreger, at der stadig er et stykke vej til fuld uafhængighed af fossile brændsler i 2050.

Energistyrelsens basisfremskrivning viser, at Danmark er godt på vej til at nå målsætningen om at reducere drivhusgasudledningen med 40 % i 2020 set i forhold til 1990. Faktisk mangler der kun 2 mio. ton CO2-ækvivalenter. Det svarer til transportens udledninger i godt halvanden måned. Mankoen er halveret siden opgørelsen i 2013.

- Tallene understreger, at politiske klimamålsætninger rent faktisk virker. Derfor ærgrer det mig, at Venstre og flere andre partier har valgt ikke at støtte op om klimalovens målsætning om at reducere udledningerne med 40 % i 2020, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

- De nye tal bekræfter, at målet er inden for rækkevidde, og at Danmark er godt på vej mod et fossilfrit energisystem, siger han.

Mere energieffektive biler
Der er flere årsager til det markante fald i drivhusgasmankoen.

Basisfremskrivningen understreger ifølge ministeren, at vi i 2020 med de allerede igangsatte tiltag vil være kommet rigtig langt med omstillingen af el- og varmeforsyningen til VE. Det samme gælder udbygningen med landvind.

Basisfremskrivningen viser samtidig, at udledningerne fra transportsektoren er faldende frem mod 2025. Det skyldes mere energieffektive biler, fordi vi er begyndt at købe flere mikrobiler. Også EU’s krav til bilernes effektivitet og lavere forventning til det samlede antal kørte kilometer på vejene tæller med. Men der er stadig behov for en stor indsats, understreger klima-, energi- og bygningsministeren.

- Vores mål er at være fuldstændig uafhængige af fossile brændsler i 2050. Samtidig skal vi det år have nedbragt vores udledning af drivhusgasser med 80-95 % sammenlignet med 1990. Så vi har stadig en stor og vigtig opgave foran os. 40 %-målet er en vigtig trædesten, men vejen er endnu ikke bygget færdig, siger Rasmus Helveg Petersen.

Kvoteprisen er væsentlig
Basisfremskrivningen viser i øvrigt, at kvoteprisen har en væsentlig betydning for, hvordan det samlede drivhusgasbillede i 2020 ser ud. Hvis der regnes med en høj kvotepris betyder det, at mankoen vil være nedbragt til 0,8 mio. ton CO2-ækvivalenter i 2020. Omvendt vil en fortsættelse af dagens kvotepris give en manko på 2,3 mio. ton i 2020.

- Basisfremskrivningen viser med al tydelighed, at det er afgørende, at vi fortsat arbejder aktivt for at få en højere kvotepris i EU. Vi skal simpelthen have prisen på CO2 banket op, så de grønne løsninger bliver endnu mere attraktive. Derfor arbejder regeringen benhårdt for både et ambitiøst klimamål for EU i 2030 og et reformeret og styrket kvotehandelssystem i EU, siger Rasmus Helveg Petersen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: