Vindmølle-modstandere puster sig op

VINDMØLLER – Næsten hver anden af 143 klager over vindmøller, som kommunerne modtog sidste år, kommer fra kun tre husstande. De mest ihærdige klager bor i Svendborg, som ligger suverænt i topper som den kommune, der modtog flest klager. De fleste kom fra to husstande.

Vindmølle-modstanderne har haft stor gennemslagskraft i medierne. Men måske er der tale om en meget lille gruppe.

En ny opgørelse viser, at kun tre husstande står bag næsten hver anden af de 143 klager over vindmøller, som kommunerne modtog sidste år.

Resultatet overrasker ikke hos vindmølleindustrien. Både Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien påpger, at vindmøller udgør et mindre problem emd mange tror.

I fire ud af fem kommuner, hvor der er sat vindmøller op, var der i 2011 og 2012 ingen eller kun en klage over vindmøller. I alt har 81 ud af 82 kommuner med vindmøller opgjort antallet af klager over alle former for vindmøller også hustandsvindmøller.

Sammenlagt er der blevet klaget 131 gange i 2011 og 143 gange i 2012. Heraf stammer over 50 pct. af klagerne fra de samme to kommuner. Begge kommuner oplyser, at det er samme husstande, der står bag størstedelen af klagerne.

Svendborg topper
I Svendborg Kommune betyder det konkret, at de samme to husstande har indsendt størstedelen af de 99 klager, som kommunen har modtaget de to år. Undersøgelsen konkluderer altså, at op imod halvdelen af alle klager over vindmøller i Danmark stammer fra tre husstande.

- De danske politikere og beslutningstagere bliver nødt til at tage disse tal til efterretning. Vi taler om sammenlagt 143 klager i 2012, hvoraf samme få husstande står for op imod halvdelen af klagerne. Tager man de meget aktive vindmøllemodstandere ud af det samlede billede ser vi, at der kun er ganske få klager på tværs af hele landet. Dermed er den skræmmekampagne, som modstandere af vindmøller fører, ikke udtryk for et realistisk billede af naboskabet til vindmøller, siger Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

Det er tidligere blevet belyst, at det er ganske få personer, der driver den offentlige
debat mod vindmøller. Den nye undersøgelse viser, at det også er meget få
personer, der klager over vindmøller.

Ideologisk modstand mod vindmøller
- Det sætter endnu engang vindmølledebatten i perspektiv og bekræfter, at
vindmøller slet ikke udgør det problem, som nogle få gerne vil gøre det til, siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Han finder det meget tankevækkende, at meget få privatpersoner bruger
klageadgangen i så voldsom grad, som tilfældet er.

- Det tyder på, at klagerne også benyttes i en ideologisk modstand mod vindmøller. Det er selvsagt problematisk, da klageadgangen bør reserveres til reelle problemer, hvor kommunerne naturligvis skal gribe ind, hvis der er problemer med et givent projekt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: