Danskerne klar til at droppe fossil energi

ENERGI – Kul, olie og gas rangerer lavest i danskernes prioritering af de energiteknologier, vi skal udbygge frem mod 2030. Det fremgår af en ny Megafon-undersøgelse lavet for Vindmølleindustrien, der også viser, at 92 procent af danskerne mener, at Danmark skal være et foregangsland for grøn omstilling og nedbringelsen af CO2-udledningen.

Kul, olie og andre fossile energiformer er på vej ud af danskernes bevidsthed. Foto: Colourbox

I 2009 mente 35 procent af danskerne, at vi i Danmark skulle udbygge energisystemet med kul, olie eller gas. I en ny og tilsvarende befolkningsundersøgelse er tallet 18 procent, svarende til et fald på 49 procent. Isoleret er kul den teknologi, som går mest tilbage med mere end 56 procent fra 25 procent af de adspurgte til blot 11 procent.

- Undersøgelsen viser tydeligt, at danskerne i stigende omfang tager afstand fra de forurenende teknologier. Det er positivt, da det bakker op om den vej, vi skal bevæge os som samfund. Skal samfundet afspejle den holdning som danskerne giver udtryk for, så skal der dog mere turbo på den grønne omstilling, siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

I 2009 prioriterede danskerne i gennemsnit 5,4 teknologier, mens tallet i år er 3,8 energiformer. Udviklingen kan være tegn på, at der i befolkningen er efterspørgsel efter færre – og grønnere – teknologier, vurderer han.

Grønt foregangsland ønskes, tak
I undersøgelsen er danskerne også blevet spurgt til den grønne omstilling og nedbringelsen af CO2-udledningen. 71 procent af de adspurgte mener, at Danmark i høj eller meget høj grad skal være forgangsland, mens 21 procent mener, at vi skal gå foran i nogen grad. 7 procent mener, at Danmark i mindre grad eller slet ikke skal gå foran.

- Når 92 procent af danskerne mener, at vi skal gå foran med nedbringelsen af CO2-udledningen og derfor være et grønt foregangsland, så er det et klokkeklart signal. Et signal, som jeg håber, at politikerne tager til sig i de kommende forhandlinger om en dansk energiaftale for perioden efter 2020. Særligt de politikere, der lige nu forhandler i Paris til COP21, skal vide, at danskerne bakker op om en ambitiøs klimapolitik og gerne vil gå foran, siger Jan Hylleberg.

Undersøgelsen fra Megafon viser, at danskerne særligt ser vindenergi som en del af den grønne omstilling, da 85 procent prioriterer vindenergi, når de skal vælge, hvilken energiform Danmark bør satse på frem mod 2030.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: