Vedvarende energi dækker over halvdelen af elforbruget

ENERGIFORBRUG – Danmarks faktiske energiforbrug og CO2-udledningen faldt i 2014 til det laveste niveau i nyere tid, og vedvarende energi dækkede en rekordhøj andel af elforsyningen.

LED har en række fortrin i forhold til andre lyspærer. LED-pæren holder længere, sparer energi og indeholder ikke kviksølv. Foto: Colourbox

Danmarks faktiske energiforbrug faldt i 2014 med 5,3 pct. til 719 PJ. Dermed var energiforbruget lavere, end det har været i mere end 40 år. Faldet i energiforbruget skyldes blandt andet, at 2014 var et varmere år, og at Danmark havde en større nettoimport af elektricitet i 2014 end året før.

Sammen med en større produktion af strøm fra vindkraft har det betydet, at brændselsforbruget til elproduktion er faldet med 11,6 pct. Udviklingen dækker over et samlet fald i forbruget af kul, olie og naturgas på 25 pct., mens forbruget af vedvarende energi omvendt steg 9,5 pct. i 2014.

Det fremgår af Energistatistik 2014 fra Energistyrelsen.

Fortsat faldende energiintensitet
Energistyrelsen opgør også et korrigeret bruttoenergiforbrug, hvor der korrigeres for brændsel knyttet til udenrigshandel med elektricitet og klimaudsving i forhold til et vejrmæssigt normalt år. Det korrigerede bruttoenergiforbrug, der viser den underliggende tendens i udviklingen, faldt med 1,1 pct. til 755 PJ i 2014.

Da bruttonationalproduktet (BNP) steg sidste år med 1,1 pct., betød det faldende energiforbrug, at energieffektiviteten blev forbedret i 2014 med 2,1 pct. Den forbedrede energieffektivitet de seneste årtier svarer til, at hver BNP-enhed krævede 34,6 pct. mindre energi i 2014 end i 1990, fre3mgår det af tallene.

Stigende forbrug af vedvarende energi
Det samlede forbrug af vedvarende energi steg fra 2013 til 2014 med 2,8 pct. til 192 PJ. Det skyldtes ikke mindst, at forbruget af træpiller og vindkraftproduktionen sidste år steg med henholdsvis 5,9 pct. og 17,6 pct. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi 28,5 pct. af energiforbruget i 2014 mod 27,2 pct. i 2013.

Produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi udgjorde i 2014 53,4 pct. af den indenlandske elforsyning. De største bidrag kom fra vindkraft med 38,8 pct., og biomasse med 11,4 pct.

Fald i udledningen af drivhusgasser
En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald på 7,0 pct. i 2014. Dermed er de faktiske udledninger af drivhusgasser reduceret med 27,4 pct. siden 1990.

Det store fald i forbruget af kul, olie og naturgas betød, at de faktiske CO2-udledninger fra energiforbruget faldt med 9,3 pct. i 2014 til 37,7 mio. ton. Korrigeret for klimaudsving og brændselsforbrug knyttet til udenrigshandel med elektricitet faldt CO2-udledningerne med 2,7 pct. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger faldet 32,6 pct.

Fald i energiproduktion og selvforsyningsgrad
Den danske produktion af råolie, naturgas og vedvarende energi m.m. faldt 3,6 pct. i 2014 til 680 PJ. Produktionen af råolie og naturgas faldt med henholdsvis 6,4 pct. og 3,1 pct.

Danmarks selvforsyningsgrad for energi faldt i 2014 til 90 pct. mod 92 pct. året før. Det betyder, at vores egen energiproduktion var 10 pct. mindre i 2014 end energiforbruget, oplyser Energistyrelsen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: