Mere vedvarende energi i 2014

ENERGI: Forbruget af vedvarende energi steg igen i 2014. Samtidig faldt forbruget af kul og naturgas kraftigt og dermed også udledningen af CO2.

Vi bruger ca. 40 procent af vores energi i boligerne, og en stor del går til varme. Derfor er der store besparelser at hente ved at sørger for en tip-top isolering.

Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt ikke mindre end 4,7 procent i 2014. Dermed er forbruget på det laveste niveau siden 1983. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2014, som også viser et lavere forbrug af kul og en fortsat stigning i anvendelsen af vedvarende energi. Når tallene korrigeres for den strøm vi importerede i 2014, svarer energiforbruget til et stort set uændret forbrug sammenlignet med 2013.

- Tallene viser, at vi fastholder kursen mod et fossilfrit energisystem. Det bekræfter i mine øjne også fornuften i den omstilling af energisystemet, som vi er godt i gang med, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Fald i udledning af drivhusgasser
Udledningen af CO2 faldt med 7,7 procent i 2014 som konsekvens af den højere nettoimport af el og det lavere kul- og gasforbrug. Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes på baggrund af den foreløbige energistatistik at være faldet med 5,9 procent i 2014.

- Når vi har besluttet at udfase anvendelsen af kul, olie og naturgas til fordel for vedvarende energikilder, er det ikke kun af klimahensyn. Det er også for at undgå at komme i det samme afhængighedsforhold til energiproducerende lande, som Danmark led under i 1970’erne, siger Rasmus Helveg.

Selvforsyningsgraden falder
Selvforsyningsgraden for energi faldt i 2014 fra 93 procent til 90 procent Det betyder, at Danmarks samlede produktion af energi i form af olie, naturgas og vedvarende energi svarede til 90 procent af vores bruttoenergiforbrug i 2014.

Ser man alene på forholdet mellem forbrug og produktion af olie og gas er Danmark fortsat nettoeksportør med en selvforsyningsgrad på 128 pct. i 2014.

Fakta om energiforbrug

  • Det faktiske energiforbrug i Danmark i 2014 faldt med 4,7 pct. i forhold til året før
  • Forbruget af vedvarende energi voksede med 1,6 procent
  • I 2014 var selvforsyningsgraden faldet til 90 procent fra 93 procent året før
  • Danmark er fortsat nettoeksportør af olie og gas med en selvforsyningsgrad på 128 procent i 2014

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: