V-regering er dumpet på klima og miljø

KLIMA – Lars Løkkes Venstre-regering er dumpet med et brag. WWF og Det Økologiske Råd har udarbejdet en karakterbog over regeringens klimaindsats.

Lars Løkkes Venstre-regering er dumpet med et brag på 22 af 28 områder inden for klima og miljø.

Regeringens præstation på klima-området er så ringe, at Lars Løkkes Venstre-regering scorer en klar dumpekarakter.

Det viser den første grønne karakterbog, som WWF Verdensnaturfonden og Det Økologiske Råd har udarbejdet efter nøje at have vurderet regeringens aktiviteter siden den overtog regeringsmagten i juni 2015.

De to organisationer har set på alle de aktiviteter og politiske initiativer, som har betydning for klimaet for efterfølgende at give dem karakterer ud fra, hvordan de påvirker klimaet.

Udgangspunktet for vurderingen er regeringens erklærede mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Derfor må man forvente, at regeringen vil bidrage til at løse klimaproblemet – det vil sige, at den ikke skubber problemerne foran sig ved at undlade at gennemføre nødvendige initiativer eller ligefrem går baglæns.

Dumpet på 22 af 28 punkter
På 22 ud af 28 punkter får regeringen dumpekarakter, mens den består på de resterende 6 punkter. Det gælder blandt andet et nyt bygningsreglement og en grønnere BoligJobordning.

- Det samlede billede er utroligt nedslående. Fra at være et land, som vitterligt var en frontløber i den grønne omstilling, er vi nu et land, der stadig bryster os af at ligge forrest i feltet, mens vi i virkeligheden er godt i gang med at sætte den position over styr, siger WWF’s klimachef John Nordbo.

Venstre-regeringen har leveret en præstation langt under middel og har fået dumpekarakter af de grønne organisationer.

Fair at bedømme indsatsen
Klimakarakterbogen er lavet for, at danskerne kan få et overblik over, hvilken klimapolitik deres regering fører. Sekretariatsleder i Det Økologiske Råd Christian Ege siger:

- Ligesom landets skoleelever jævnligt må stå til regnskab for deres præstationer, mener vi det er fair, at landets regering også bedømmes på sin indsats – ikke mindst på et område, som er så vigtigt og presserende.

Regeringen ryger under dumpegrænsen eksempelvis for at annullere målene om at udfase kul i 2030 og omstille til 100 procent vedvarende energi i el- og varmeproduktion i 2035.

Vindmøller, elbiler og nedskæring i grøn forskning
Derudover vurderer de to organisationer, at blandt andet aflysningen af kystnære vindmølleparker, indførelsen af afgift på el-biler og store nedskæringer i grøn forskning er så dårlige for klimaet, at de fortjener bundkarakter.

- Vi har faktisk ledt med lys og lygte for at finde initiativer eller handlinger, som er positive for klimaet. Der er desværre bare ikke meget at finde, siger John Nordbo.

- Gennem hele regeringens levetid har kloden sat hårrejsende varmerekorder hver eneste måned. Det gør regeringens nedbarbering af det grønne endnu mere uforståelig. Lad os håbe den skifter kurs i det nye folketingsår – ellers begynder det danske CO2-udslip snart at stige igen, advarer han.

Det Økologiske Råd og WWF vil udarbejde en klimakarakterbog hvert år forud for Folketingets åbning.

Karaktergivningen baserer sig på 7-trinsskalen, hvor -3 gives til den helt uacceptable præstation og 12 tilklima den fremragende præstation.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: