Tilbageslag for klima og miljø

FINANSLOV – Regeringens forslag til finanslov er præget af tilbageskridt og mangel på prioritering af grøn omstilling. Hvis politikerne gennemfører den som foreslået, vil virksomhederne miste tilskyndelse til at beskytte miljø og klima, og det svækker samtidig det folkelige engagement.

Lars Løkkes første finanslov indeholder konsekvente nedskæringer på klima og miljø og bringer mindelser om Anders Foghs drastiske nedskæringer i 2001. Foto: Screendump

Med små skridt var Danmark på vej mod en grøn omstilling. Men nu ruller regeringen med sit finanslovforslag for 2016 den udvikling tilbage. Det mener Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

- Det her ligner alt for meget en tilbagevenden til 2001 med konsekvente nedskæringer på klima og miljø – noget som Anders Fogh Rasmussen syv år senere fortrød i sin berømte tale på Venstres landsmøde i 2008, siger Christian Ege.

- Hvis vi vil skabe et bæredygtigt samfund til de næste generationer, skal både staten, befolkningen og erhvervslivet tage arbejdshandskerne på. Men nu sænker regeringen ambitionerne og forringer motivationen til at beskytte klima og miljø, lyder kritikken fra Christian Ege.

Forurening
Han peger på, at regeringen blandt andet vil fjerne NOx-afgiften på forurening med kvælstofoxider.

Den beslutning vil mindske virksomhedernes motivation for at reducere en forurening, som både er skadelig for vores miljø og sundhed, er han overbevist om.

- Samtidig er det et felt, hvor danske virksomheder står stærkt med miljøteknologi, som vi nu får sværere at afsætte. I stedet kunne man ændre NOx-afgiften efter svensk model. Det ville både sikre konkurrenceevne og bevare motivationen til at reducere forureningen, foreslår Christian Ege.

Ingen fordele for elbiler
Regeringen ønsker også at stoppe afgiftsfritagelsen af elbiler fra nytår uden at have skabt en varig løsning for indplacering af elbiler i de almindelige bilafgifter.

- Elbiler er fremtidens bil, så det giver ingen mening, at regeringen ikke vil hjælpe danskerne til at vælge den type frem for de forurenende konventionelle biler, siger Christian Ege.

Ren benspænd for klimaet
Ifølge Det Økologiske Råd er det et rent benspænd for grøn omstilling, når regeringen både vil sænke ambitionerne på klimaområdet og nu følger op med at svække indsatsen for blandt andet varmepumper.

Det går ud over støtten til demonstrationsanlæg og Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper.

Varmepumperne kan sikre mere vind i el-systemet. I forvejen svækkes varmepumpernes konkurrencevilkår, fordi biomasse i modsætning til el er fritaget for afgifter.

Klimabistand til ulandene
Også regeringens planer om at skære drastisk ned på dansk bidrag til klimafinansiering i ulandene bliver mødt med kritik.

- Klimafinansieringen er afgørende. Den skal motivere ulande til selv at passe på miljø og klima men også bruges til at beskytte dem mod de klimaforandringer, der allerede rammer hårdt i dag, siger Christian Ege.

Han beskylder også Lars Løkke Rasmussen for at løbe fra sit eget løfte, fra dengang han sidst var statsminister.

- Under klimatopmødet i København i 2009 slog han fast, at klimafinansieringen skulle lægges oveni eksisterende ulandsbistand. Nu vil regeringen tværtimod tage penge til klimafinansiering fra verdens fattigste, samtidig med at den skærer i udviklingshjælpen. Hvis andre lande gør det samme, kan det blive til ren gift i forhandlingerne med ulandene om at lave en god aftale på klimatopmødet i Paris til december, siger Christian Ege.

Til Det Økologiske Råds store ærgrelse fjerner regeringen også støtte til folkeligt engagement i miljø og klima. Med udgangen af 2016 vil den fjerne støtten til Forbrugerrådet Tænk Kemi, som ellers har erstattet det tidligere Informationscenter for Miljø og Sundhed. Og allerede i 2016 nedlægges den Grønne Ildsjælepuljen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: