Udviklingen af grøn teknologi fremtidssikres

MILJØ – Regeringen, SF og Enhedslisten fremtidssikrer støtten til udvikling af miljøteknologi. Efterspørgslen efter de grønne støttekroner stiger, og nu får Miljøministeriets pulje til miljøteknologi sin egen lov.

Miljøminister Kirsten Brosbøl tog i august første spadestik til fremtidens renseanlæg, Billund BioRefinery.

Gamle vindmøllevinger kan blive til støjskærme ved vejene. Uønsket kemi kan fjernes fra rengøringsmidler. Og værdifuld fosfor kan måske udvindes af spildevandsslam og bruges som gødning på markerne. Hvis en virksomhed vel at mærke udvikler den rigtige grønne teknologi.

Med årets finanslov vil regeringen, SF og Enhedslisten styrke udviklingen af grøn teknologi, oplyser Miljøministeriet.

Ministeriets pulje til udvikling af miljøteknologi(MUDP) får fremover sin egen lov og en professionel bestyrelse. Det skal sikre en mere langsigtet strategi for udvikling af grøn teknologi. Samtidig bliver puljen forhøjet med 20 mio. kroner årligt over fire år. Puljen har siden 2008 støttet 355 projekter.

Skrappe miljøkrav styrker virksomhederne
- Vi har stillet skrappe miljøkrav i Danmark, og derfor står danske virksomheder stærkt. For eksempel er vi blandt verdens bedste til at producere vandteknologi som pumper og ventiler, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Vi skal ruste flere danske virksomheder til at komme med svar på globale miljøudfordringer. Vigtigst af alt fordi det kan bidrage til den grønne omstilling og et renere miljø. Men det kan også sikre grønne danske arbejdspladser, siger hun.

De ekstra midler falder på et tørt sted. For der kommer stadigt flere ansøgninger til de grønne støttekroner, der netop er blevet uddelt. I år var der søgt om mere end fem gange så mange midler som i 2010.

I år er der i alt delt cirka 65 mio. kroner ud til 52 projekter. Med finanslovsaftalen er der nu samlet 119 mio. kroner til MUDP-programmet i 2015. Størstedelen af disse midler udbydes i en pulje, som virksomhederne kan søge.

SF: Et syvmileskridt
- Verden skriger efter rent drikkevand, fødevarer uden farlig kemi og genanvendelige ressourcer. Danmark kan levere, og der er arbejdspladser og penge i at udvikle bæredygtige løsninger. Med flere penge og lov om vores miljøteknologiske udviklingsprogram tager vi et syvmileskridt i jagten på de gode idéer og grønne løsninger, siger SF’s miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen.

Puljen støtter udvikling, test og demonstration af teknologiske løsninger, som understøtter grøn omstilling og bidrager til et bæredygtigt forbrug af ressourcer. Det kan samtidig fastholde produktionsarbejdspladser herhjemme.

For eksempel kan der ifølge Copenhagen Economics alene inden for vandteknologi skabes 3.000-4.000 nye danske job frem til 2018, hvis den danske eksport kommer op på samme niveau som i starten af årtusindet.

Støttekronerne fra MUDP-puljen kan være afgørende for teknologiudviklingen. For MUDP-projekter fører ifølge en ekstern evaluering fra 2012 ofte til nye patenter, nye ansatte og/eller øget eksport.

Fakta om MUDP

  • MUDP står for Miljøteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram.
  • MUDP er en pulje under Miljøministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.
  •  Puljen støtter projekter inden for alt fra vand og klimatilpasning til luft, kemikalier, ressourcer og affald.
  • Den blev oprettet i 2008 og har siden da støttet i alt 335 projekter med ca. 340 mio. kroner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: