Fosfor skal udvindes af slam

FOSFOR – Et nyt forsøg skal hente fosfor ud af spildevandsslam. Dermed kan danske virksomheder i fremtiden måske slippe for at importere det vigtige næringsstof, der globalt bliver en mangelvare. Miljøminister Kirsten Brosbøl ser stort potentiale i forsøget.

Fosfor er en værdifuld ressource, som nu skal udvindes af spildevandsslam. Her er det en grafisk fremstiling af Billund BioRefinery, der benævnes som fremtidens renseanlæg. Grafik: Krüger

Fosfor er et grundstof og findes kun i naturlig form. Uden fosfor vil man ikke kunne dyrke hverken spiselige planter eller afgrøder til dyr. Derfor er der udsigt til, at priserne vil stige. I sidste ende kan det få store konsekvenser.

Derfor vil Miljøministeriet nu gennem den såkaldte MUDP-pulje støtte et nyt projekt, der skal hente fosfor ud af vores spildevandsslam. Helt konkret skal projektet undersøge, om fosfor kan udvindes fra den aske, der er tilbage, når man afbrænder spildevandsslam – vel og mærke uden at skadelige tungmetaller kommer med.

Gavne miljøet og sparer penge
- Fosfor er planternes benzin, så det vil få store konsekvenser for vores fødevareproduktion, hvis vi løber tør. Derfor er forsøget et rigtig godt eksempel på, at vi kan gavne miljøet og skabe vækst på samme tid, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Hvis danske landmænd og virksomheder kan slippe for at importere så meget fosfor fra udlandet, kan de potentielt spare rigtig mange penge. Samtidig er det godt for miljøet, fordi vi bruger de ressourcer, vi allerede har i stedet for at grave nye op af jorden. Det er helt i tråd med regeringens vision for et Danmark uden affald, siger hun.

I dag bruger landbruget 53.000 tons fosfor om året, hvoraf 15.000-20.000 tons bliver importeret. Konventionelle landbrug bruger spildevandsslam direkte på deres marker, men det må økologer ikke. Derfor er det nye projekt især interessant for økologiske landbrug. I regeringens ressourcestrategi Danmark uden affald er målsætningen, at vi i 2018 genanvender 80 procent af fosforen i spildevandsslam.

Partnerskab om fosfor
Det er virksomheden Krüger, som i samarbejde med DTU Byg og rensningsanlæggene Lynetten og Spildevandscenter Avedøre (nu samlet i Biofos) står bag forsøgsprojektet.

-Det her projekt har et kæmpe stort potentiale og vil på sigt ikke bare kunne sikre landmændene nemmere adgang til gødning. Hvis projektet lykkes, vil teknologien også kunne udbredes til andre lande og være med til at gavne miljøet internationalt og skabe jobs og vækst i Danmark, siger Kirsten Brosbøl.

Miljøministeren har samtidig bedt Miljøstyrelsen om at etablere et partnerskab, hvor myndigheder, forskere, landbrugsorganisationer, industri, rensningsanlæg og gødningsproducenter kan mødes og dele viden om fosfor, og hvordan ressourcen udnyttes bedst og mest effektivt.

Krüger og DTU Byg modtager 907.187 kroner fra Miljøministeriets MUDP-pulje, mens ministeriet vil støtte partnerskabet med 500.000 kroner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: