Nye stalde skal reducere forurening

STØTTE: En ny politisk aftale om fordeling af 3,9 milliarder kroner til landdistrikterne er et stort skridt i den rigtige retning, mener Det Økologiske Råd. Regeringen har sammen med SF og Enhedslisten afsat 850 millioner kroner til nye miljøvenlige stalde, der skal reducere den voldsomme ammoniakforurening fra landbruget.

Nye miljøvenlige stalde skal være med til at reducere landbrugets ammoniakforurening.

I den nye aftale om landdistriktsprogrammet, som regeringen har indgået med SF og Enhedslisten, er der af forligets samlede beløb på 3,9 milliarder kroner afsat cirka 850 millioner kroner til nye grønne stalde, som blandt andet skal nedbringe ammoniak- og partikelforureningen fra landbruget.

- Det er investeringer, der mangler ude i erhvervet, og vil løfte produktionen, så den bliver mere effektiv, miljøvenlig og med et højere niveau af dyrevelfærd, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Han forventer, at støtten vil give investeringer for op imod 3,3 milliarder kroner og skabe 1.600 job i landbruget frem til 2018.

Begejstring hos Det Økologiske Råd
Hos Det Økologiske Råd er man begejstrede over, at politikerne endelig er kommet i arbejdstøjet og har valgt at gøre noget ved problemet.

- Vi er glade for, at aftalen sætter fokus på at reducere landbrugets ammoniakforurening, der er et af landets største og dyreste miljøproblemer, siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd.

Luftforurening udgør på nuværende tidspunkt det største enkeltstående sundhedsmæssige problem i Danmark, hvor cirka 3.300 danskere årligt dør for tidligt grundet luftforurening og titusinder bliver alvorligt syge.

En stor del af disse dødsfald skyldes luftforurening, der blæser ind fra andre lande, men samtidig påvirkes vores nabolande af forurening fra Danmark. Samtidig er ammoniakforureningen en trussel mod biodiversiteten.

1,3 milliarder årligt
Aftalen mellem regeringen, SF og Enhedslisten afsætter i gennemsnit 1,312 milliarder kroner årligt fra 2016 til 2018 i det nye landdistriktsprogram.

Indenfor landdistriktsprogrammets natur-, miljø- og klima-område afsættes der årligt 597,9 millioner kroner. Her går 225 millioner kroner til vådområder, som skal reducere udledningen af kvælstof og fosfor i vandmiljøet. Samtidig skal 166,7 millioner kroner årligt gå til landmænd, der gør en indsats for at pleje græs- og naturarealer.

- Aftalen er en stor gevinst for Danmark. Vi får nye naturområder og passer bedre på den natur, vi har. Samtidig sender vi mindre kvælstof ud i vores fjorde og kystområder til gavn for miljøet. Og det hele sker frivilligt og med en kompensation for landbruget. Så alle vinder med denne aftale, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Støtte til økologerne
Politikerne har øremærket 80 millioner kroner til erhvervsudvikling, hvoraf de 15 millioner kroner går til økologerne. 30 millioner kroner målrettes økologisk investeringsstøtte til animalsk produktion. Der afsættes også 20 millioner kroner om året til miljøteknologi for gartnerier og andre driftsgrene i landbruget.

Som en del af aftalen øremærkes der fortsat tilskud til landmænd med randzoner under programmets miljøteknologi-ordninger.

Til det økologiske landbrug afsættes der 240 millioner kroner om året. Med 205 millioner kroner går hovedparten til økologisk arealstøtte, der understøtter Økologiplan Danmarks målsætning om et større økologisk areal i Danmark.

De økologiske landmænd får også mulighed for at søge penge til nye maskiner og teknologier i deres jordbrug fra en pulje på i snit 26,7 millioner kroner om året.

SF og Enhedslisten vil styrke økologisk omstilling
- Det er vigtigt for Enhedslisten, at landdistriktsmidlerne bruges til at styrke den økologiske omstilling.  Derfor har det været helt afgørende, at vi har skaffet 45 millioner ekstra til økologi om året de næste tre år, siger Enhedslistens Per Clausen.

Økologien er også et pejlemærke for SF.

- Det er afgørende for SF, at vi løfter økologien, siger SF’s ordfører Lisbeth Bech Poulsen.

- Og derudover har vi  også kæmpet for bedre staldsystemer, så vi kan få nedbragt landbrugets skadelige ammoniakforurening, der bidrager til partikelforurening og skader både natur og vores sundhed, tilføjer hun.

De lokale auktionsgrupper(LAG) får 90,3 millioner kroner til projekter, der skal skaffe arbejdspladser og aktiviteter i landdistrikterne.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: