Stem grønt i dag

KOMUNALVALG – Kommuner og regioner kan gøre meget for klima og miljø. Det kan du påvirke, når du sætter dit kryds i stemmeboksen.

Sæt dit fodaftryk i stemmeboksen - stem grønt. Foto: Colourbox

Der er valg til kommuner og regioner i dag 19. november.

Der er færre, der stemmer til disse valg end til Folketinget. Særligt er der mange unge, der ikke stemmer. Det er en skam. Der er mange gode grunde til at stemme. En af dem er klima og miljø.

Selv om kommuner og regioner er i ret stramme økonomiske tøjler, er der meget, de kan gøre for klima og miljø. Det gælder f.eks. cykling, som går tilbage på landsplan, men går frem i de byer, som satser aktivt på at give cyklisterne gode forhold, f.eks. i København og Odense. Det viser klart, at grøn politik faktisk virker.

En kommune eller en region kan også sørge for, at der er gode muligheder for, at dens egne ansatte kan komme til og fra arbejde uden bil. F.eks. har Hillerød sygehus tilsluttet sig arbejde-stations-cykel projektet, som Det økologiske Råd udbyder med støtte fra Vejdirektoratets cykelpulje. Det betyder, at medarbejdere meget billigt kan leje en cykel til at transportere sig til og fra stationen, så de kan komme hurtigt frem som en kombination af tog og cykel.

Grøn politik virker
Også i forhold til energibesparelser ser vi at grøn politik virker. Nogle kommuner og regioner er fremme i skoene med at få energirenoveret deres bygninger, mens andre er bagefter. Nogle kommuner har kapaciteten til selv at stå for disse energirenoveringer . Men har man ikke selv den kapacitet, behøver man ikke give op – så kan man bruge ESCO-modellen, hvor et firma står for energirenoveringen og garanterer resultatet. Det har Middelfart kommune gjort med succes.

Også regionerne har mulighed for at sænke energiforbruget i deres store bygningsmasse, især hospitalerne. F.eks. har Region Midtjylland kæmpet for at få lov til at bygge sit nye supersygehus som lavenergibyggeri – efter at staten under den tidligere regering først ikke ville stille et tilstrækkeligt rammebeløb til rådighed til, at man i praksis kunne lave lavenergibyggeri. Det gav resultat, og i 2012 blev der givet ekstra låneadgang til at bygge lavenergi-sygehuse.

Man kan fremme natur, f.eks. bynær natur, ved at stille krav til lokalplaner og sørge for naturindhold på kommunens og regionens egne arealer. Man kan beskytte grundvandet ved at udvide beskyttelseszonerne omkring vandboringer.

Stil miljøkrav til offentlige indkøb
Der er også store muligheder for at stille klima- og miljøkrav til offentlige indkøb, som udgør omkring 200 milliarder kroner pr. år. Kommuner og regioner kan melde sig ind i Partnerskabet for Grønne Indkøb, som opstiller forpligtende mål. Det har bl.a. Århus, Herning, Sønderborg, Gladsaxe og Egedal kommuner samt Region Midtjylland gjort.Bl.a. kan man fremme økologiske fødevarer – her gør bl.a. Lejre kommune en stor indsats som økologisk forsøgskommune.

Kommuner og regioner har også en stor bilpark, og de køber desuden mange transportydelser, f.eks. skolebuskørsel, taxa og renovation. Her skal stilles krav til køretøjernes CO2-udslip. Der kan f.eks. stilles krav om elbiler til persontransport og om biogas til tunge køretøjer. Og det skal ikke kun gælde kommunens egne køretøjer, men også deres køb af transportydelser.

Bliv klimakommune
Som en første start kan man blive klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Det kræver, at man lover at reducere sit CO2-udslip med mindst to procent om året. Det har 74 ud af landets 98 kommuner tilsluttet sig. Nu skal vi bare have de sidste med – og så skal der følges op på det. De første to procent er jo de letteste. Kommunerne skal holdes til ilden, så de bliver ved med at sænke CO2-udslippet.

Der er altså rigtig mange ting, en kommune eller region kan gøre for klima og miljø. Undersøg hvad kandidaterne vil gøre for klima og miljø. Og frem for alt – husk nu at stemme – og stem grønt.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: