Taler DLG sandt om glyfosat i dansk korn?

LANDBRUG – Er der ikke længere rester af glyfosat i maltbyg, som sælges via DLG, eller holder indholdet sig blot under DLG´s grænseværdi?

En storsvedende DLG-direktør Mogens Frederiksen fik den utaknemmelige opgave i 2015 at rage kastanjerne ud af ilden efter afsløringen af Landbrug & Fødevarers kampagne, som skulle påvise, at dansk korn fik alt for lidt kvælstof og derfor ikke kunne anvendes af bryggerier og brødproducenter. Det lykkedes dog ikke at fremlægge dokumentation i Detektor, som kunne fortælle, at både malterier og brødproducenter anvendte dansk korn i stor stil. Foto: Screendump fra Detektor

Af Kjeld Hansen, journalist og forfatter

På blot et år er det tilsyneladende lykkedes at vænne samtlige danske landmænd af med at sprøjte deres korn med glyfosatholdige sprøjtegifte, hvis kornet skal anvendes som maltbyg til fremstilling af blandt andet øl og whisky.

Det hævder Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) i en pressemeddelelse 13.12 2017, men vicekoncerndirektør Mogens Frederiksen ønsker ikke at oplyse nærmere om påstanden.

Selve afvænningen er måske ikke så imponerende endda. Allerede i 2016 anbefalede DLG et stop for sprøjtningen af maltbyg, og fra sommeren 2017 gjorde man kravet obligatorisk, dvs. man indførte nultolerance for fund af glyfosatrester i maltbyg med deraf følgende afvisning og økonomisk straf.

Derfor er landbrugsavisens overskrift (13.12) »Grovvarekæmpe storroser landmænd for at droppe glyphosat« en billig omgang.

»Tester negativt over grænseværdien«
Imidlertid står der et stort spørgsmålstegn ved selve konklusionen fra DLG, hvor vicekoncerndirektør Mogens Frederiksen hævder, at »danske landmænd, der dyrker maltbyg, bruger ikke længere glyphosat før høst, viser analyser fra Danmarks største grovvareselskab, DLG.«

Som bekendt gemmer djævelen sig ofte i detaljerne, og tilliden til Frederiksens udmelding bliver noget rystet, når man læser videre i direktørens pressemeddelelse. Her skriver han: »et omfattende analysearbejde af alle modtagne maltbygpartier viser, at dansk maltbyg tester negativt for glyphosat over grænseværdien.«

Over grænseværdien, skriver Frederiksen. Betyder det, at der alligevel er fundet rester af glyfosat-holdige sprøjtemidler i maltbyg, men blot under grænseværdien?

Meget tyder på, at de forholder sig sådan, og at DLG rent faktisk lyver om glyphosat i dansk korn. Vi har derfor stillet følgende enkle spørgsmål til kontrolundersøgelsen:

  • Er der fundet rester af glyphosat i nogle af prøverne, men under grænseværdien?
  • Hvis ja – hvor mange prøver drejer det sig om (antal og i procent)?
  • Hvor mange afviste partier?

Vicekoncerndirektør Mogens Frederiksen har ikke ønsket at opklare mystikken trods flere henvendelser, og koncernkommunikationschef Jes Randrup, Axelborg, der varetager DLG’s interesser, hverken kan eller vil besvare de to spørgsmål. Telefonisk svarer han blot lakonisk, at han ingen interesse har i at besvare spørgsmålene.

Millioner på spil
DLG’s krav til korn, der afregnes økonomisk fordelagtigt som maltbyg, er gennemtrumfet for at følge markedskravene fra de malterier og bryggerier, der aftager dansk maltbyg til produktion af blandt andet øl og whisky, og som ikke vil acceptere rester af glyphosat i råvarerne, oplyser DLG. Derimod vil man fortsat tolerere glyphosat i foderkorn og korn til menneskeføde.

- Dansk maltbyg forbindes med kvalitet i verdensklasse, og det er meget positivt, at landmændene gennem en stor indsats i år har dyrket maltbyg uden brug af glyphosat før høst. Det er flot, og det er noget, som malterierne og bryggerierne kvitterer for. Dermed er landmændene med til at styrke afsætningen af maltbyg på verdensmarkedet, der giver landbruget en ekstraindtægt på et trecifret millionbeløb om året, skriver Mogens Frederiksen i pressemeddelelsen.

Kontrollen med det usprøjtede korn er angiveligt gennemført sammen med brancheforeningen DAKOFO, men teamchef Claus Saabye Erichsen har ikke svaret på vores henvendelser med de samme spørgsmål, som DLG smyger sig udenom.

Er der ikke længere rester af glyfosat i kornet? Foto: NaturErhverstyrelsen

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: