Rester af glyfosat i maltbyg fra DLG

LANDBRUG – Korn- og foderstofgiganten DLG vildleder, når man frejdigt påstår, at der ikke længere er rester af glyfosat i dansk korn, der bliver solgt som maltbyg.

Der er rester af glyfosat i dansk maltbyg. Foto: Colourbox

Af Kjeld Hansen, journalist

I en pressemeddelelse 13. december 2017 hævdede vicekoncerndirektør Mogens Frederiksen, DLG, at »danske landmænd, der dyrker maltbyg, bruger ikke længere glyphosat før høst.« Det er ikke korrekt. Analyser fra Viking Malt A/S afslører, at der var rester af glyfosat i hele 25 procent eller hvert fjerde parti maltbyg, som virksomheden analyserede i efteråret 2017.

Mogens Frederiksens pressemeddelelse gav ellers anledning til store overskrifter i den faglige landbrugspresse. Hos landbrugsavisen hed det, at (13.12) »Grovvarekæmpe storroser landmænd for at droppe glyphosat«, og Maskinbladet skrev samme dag i overskriften »DLG: Ingen glyphosat i dansk maltbyg i 2017«. Begge medier gengav fejlagtigt den falske DLG-påstand uden at tjekke den.

Nultolerance for fund af glyfosat
Ifølge Mogens Frederiksen viser analyser fra Danmarks største grovvareselskab, DLG, at de danske landmænd har droppet brugen af al glyfosat før høst, når de producerer byg til levering som maltbyg. Fra sommeren 2017 havde kornbranchen gjort renhedskravet obligatorisk, dvs. man indførte nultolerance for fund af glyfosat i maltbyg med deraf følgende afvisning og økonomisk straf ved overtrædelse.

LÆS OGSÅ: Taler DLG sandt om glyfosat i dansk korn?

Med vicedirektør Mogens Frederiksens egne ord lød begrundelsen: »Dansk maltbyg forbindes med kvalitet i verdensklasse, og det er meget positivt, at landmændene gennem en stor indsats i år har dyrket maltbyg uden brug af glyphosat før høst. Det er flot, og det er noget, som malterierne og bryggerierne kvitterer for. Dermed er landmændene med til at styrke afsætningen af maltbyg på verdensmarkedet, der giver landbruget en ekstraindtægt på et trecifret millionbeløb om året.«

Hverken Mogens Frederiksen eller DLG’s pressetalsmand Jes Randrup har imidlertid ønsket at dokumentere påstanden trods gentagne henvendelser.

Hvert fjerde parti har rester af glyposat
Viking Malt A/S har derimod beredvilligt fremlagt resultaterne af deres kvalitetskontrol, og tallene taler deres eget tydelige sprog. Fire ud af femten kontrollerede partier indeholdt glyfosat, dvs. hvert fjerde eller 25 procent af den indleverede maltbyg indeholdt glyfosat trods forbuddet.

Viking Malt A/S er den største malterigruppe i Østersø-området og den femte største i verden med en samlet produktionskapacitet på ca. 600.000 tons malt pr. år.

Viking Malts anlæg ved Vordingborg er Danmarks største malteri og med en årlig produktionskapacitet på 120.000 tons pilsnermalt, der svarer til en forarbejdning af 145.000 tons maltbyg. Virksomhedens producerede malt leveres til bryggerier i Danmark og eksporteres til en lang række lande i hele verden.

FAKTA om Glyfosat

  • Glyfosat er et bredvirkende, systemisk ukrudtsmiddel, der bliver optaget gennem blade og skud. Det bruges til at dræbe ukrudt og især flerårige arter. Nogle afgrøder er blevet genetisk modificeret, så de kan tåle midlet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: