Hjælpestofferne er giftigere end glyfosat

SPRØJTEGIFT – Glyfosat er ikke den mest giftige komponent i ukrudtsmidler. De oliebaserede komponenter er væsentligt mere giftige, konkluderer franske forskere.

Glyfosat er aktivstoffet i Roundup - verdens mest solgte kemiske sprøjtegift. Foto: CC BY JeepersMedia

Af Kjeld Hansen, journalist og forfatter

De mest anvendte pesticider i verden er glyfosat-baserede ukrudtsmidler (GBH), og deres toksicitet er meget omdiskuteret. For at forstå deres virkemåde har en gruppe franske forskere studeret de toksikologiske virkninger af glyfosat alene samt fjorten af dets blandingsformer som en model for pesticider.

Ukrudtsmidler (GBH) er blandinger med vand, typisk med 36-48 procent glyfosat som den aktive ingrediens. Som med andre pesticider udgør 10-20 procent af GBH kemiske hjælpestoffer. Forskergruppen har tidligere identificeret disse hjælpestoffer ved hjælp af massespektrometri og kunne konstatere, at de primært er grupper af petroleum-baserede oxiderede molekyler, såsom POEA (polyoxyethylene tallow amine) og andre skadelige stoffer.

Forskerne udsatte planter og menneskeceller for blandingernes bestanddele, både blandet og enkeltvis, og de målte toksicitet og hormonforstyrrelser til under grænsen for den eksperimentelt målte tærskel for direkte toksicitet.

Hjælpestofferne er de værste
Glyfosat var kun en smule giftigt for planter ved den for landbruget anbefalede fortyndingsgrad, modsat den generelle overbevisning. På kort sigt blev blandingsformernes stærke herbicide og giftige egenskaber udøvet af POEA-hjælpestofferne alene. De giftige virkninger og hormonforstyrrende egenskaber skyldtes primært hjælpestofferne og ikke glyfosat.

I dette arbejde identificerede forskergruppen også ved hjælp af massespektrometri tungmetallerne arsenik, krom, kobolt, bly og nikkel, som er kendte for at være giftige og hormonforstyrrende, som forureninger i 22 pesticider, inklusiv 11 glyfosat-baserede. Dette kan også forklare nogle af pesticidernes skadelige virkninger.

I eksperimenter foretaget in vivo (eksperimenter, der foretages i en levende organisme), som bruges til at fastlægge det acceptable daglige indtag af pesticider, bliver glyfosat eller andre erklærede aktive ingredienser i pesticider vurderet alene, uden hjælpestofferne. Disse nye data taget i betragtning synes denne vurderingsmetode utilstrækkelig til at sikre sikkerhed. Ses alle resultaterne under et, kaster de nyt lys på giftigheden af disse udbredte ukrudtsmidler og pesticider generelt.

De vigtigste resultater er:

  • De sammenlignelige effekter af glyfosat alene og i 14 blandinger blev undersøgt.
  • Glyfosat er ikke den mest giftige komponent i ukrudtsmidler.
  • Oliebaserede komponenter i ukrudtsmidler er væsentligt mere giftige end glyfosat.
  • Forskerne påviste arsenik, krom, kobolt, bly og nikkel i sprøjtemiddelblandingerne.

Læs artiklen i Science Direct

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: