I år bliver det forbudt at sprøjte med glyfosat før høst

LANDBRUG – Det bliver forbudt at sprøjte med glyfosat 30 dage før høst. Men kun på marker, hvor der dyrkes fødevarer. Forbuddet ventes at træde i kraft 1. juli.

Langt om længe indføres et forbud mod at sprøjte med glyfosat, før brødkorn og maltbyg høstes.

Korn og andre fødevarer skal være fri for pesticidet glyphosat. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen følger nu op på den brede aftale om pesticidstrategien og forbyder brug af glyphosat på marker med fødevarer 30 dage inden høsten.

- Pesticider skal bruges der, hvor det giver mening, og det er altid ikke nødvendigt at bruge glyfosat til at nedvisne korn før høst. Derfor var et bredt flertal bag pesticidplanen også enige om at forbyde stoffet på fødevaremarker 30 dage, inden høsten går i gang, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

I april blev regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i plan for pesticidbrug for 2017 -2021 enige om at indføre et forbud mod sprøjtning med glyfosat før høst af konsumafgrøder. Det er nu den ændring af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler, som sendes i høring.

Til gavn for eksporten
Esben Lunde Larsen forventer, at de nye krav kan være med til at styrke Danmarks eksportmuligheder.

- Landbruget er gået foran og har via en brancheaftale om at undgå glyfosat i brødkorn vist, at det kan lade sig gøre at undgå at bruge glyfosat i fødevarer. Vi sætter vi også politisk handling bag, så danske varer fremover ikke bliver fravalgt på grund af frygt for pesticidrester, siger Esben Lunde Larsen

Dansk landbrug har allerede en brancheaftale om at undgå glyphosat på marker med brødkorn. Forbuddet kan understøtte eksporten af for eksempel maltbyg til Tyskland, hvor der er et forbud mod brug af glyfosat før høst, og hvor der efterspørges korn, der ikke har været sprøjtet før høst. Tyskland er Danmarks største eksportmarked for for eksempel maltbyg.

Landmænd kan fremover fortsat sprøjte med ukrudtsbekæmpelse uden for den 30 dages forbudsperiode.

Forslaget til ændring af bekæmpelsesmiddel-bekendtgørelsen sendes i høring i seks uger fra i dag, og de nye regler ventes at træde i kraft 1. juli 2018, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: