Skive gør det nemmere at vælge grøn bil

TRANSPORT – Et nyt værktøj udviklet i Skive Kommune gør det nemmere for kommuner og andre organisationer at vælge de mest miljøvenlige køretøjer til deres ansatte – afhængigt af deres individuelle kørselsbehov.

Et nyt værktøj gør det lettere for kommuner at indkøbe de rigtige klimavenlige biler.

Miljøstyrelsens Rejsehold for grønne indkøb, der hjælper kommuner, regioner og andre offentlige institutioner med at blive bedre til at købe grønt ind, har det sidste halve år været i Skive.

Her har de hjulpet kommunen med at udvikle et værktøj, som skal gøre det nemmere for de decentrale indkøbere i fx ældreplejen eller teknik- og miljøforvaltningen at vælge de mest hensigtsmæssige køretøjer i forhold til miljø og økonomi. Forventningen er, at kommunen kan spare både penge og CO2-udledning.

- I Skive Kommune har vi et mål om at være CO2-neutral i 2029, og derfor ønsker vi så lidt klimabelastende køretøjer som muligt, siger Teresa Rocatis Nielsen, teamleder for Energibyen Skive, der er en afdeling hos Skive Kommune.

- Samtidig vil vi gerne gøre det nemmere for de enkelte institutioner og forvaltninger at vælge type af biler, så bilerne bedst muligt matcher deres behov

Skridt på vejen
Det nye værktøj kan hjælpe institutioner og forvaltninger, der måske ikke har den store fagtekniske viden om biler, med at vælge den type af biler, der passer til deres behov, når Skive Kommune skal købe nye biler.

- Det er et skridt på vejen til at indfri vores grønne ambitioner og begrænse miljøbelastningen. Samtidigt er det et internt arbejdsredskab, der hjælper os med at lette vores arbejdsgange og effektivisere vores processer, siger Teresa Rocatis Nielsen.

- Tidligere brugte vi i indkøbsafdelingen meget tid på at rådgive og vejlede de forskellige enheder i kommunen om indkøb af biler. I dag kan de ved hjælp af værktøjet klare det selv.

Med udgangspunkt i, om det konkrete køretøj skal anvendes i eller uden for Skive by, og hvor mange kilometer, det skal køre om året, kan værktøjet beregne, hvilke køretøjer der passer bedst til de aktuelle kørselsbehov.

Nemmere at sammenligne
Samtidig bliver det nemt at sammenligne de forskellige køretøjer på parametrene økonomi og klimabelastning.

Det er altså et værktøj, der hjælper indkøberne med at vælge om de skal købe en bil, der kører på biogas, el, benzin eller diesel afhængigt af pris i forbrug og CO2-udledning pr. kørt kilometer.

- Der er et stort potentiale på kørselsområdet og mulighed for at flytte mange penge fra konventionelle til mere miljørigtige indkøb – ikke blot i Skive men i hele landet, siger chefkonsulent Rikke Dreyer fra Dansk Standard.

- Vi har udviklet et let anvendeligt værktøj, der med fordel kan inspirere eller bruges af andre kommuner og offentlige institutioner, der indkøber eller leaser køretøjer, forklarer hun.

Bilerne leases
Alle aftalerne vedrørende personkøretøjer i Skive Kommune er leasingaftaler, og der kan vælges mellem biler, der kører på henholdsvis benzin, diesel, el og biogas.

Udover det konkrete beslutningsværktøj har Skive Kommune også fået rådgivning af Rejseholdet om miljøkrav i forbindelse med et konkret udbud af gasbiler og af biogas til kommunens to biogastankstationer.

Ifølge Rejseholdet for grønne indkøb er der meget at hente ved at fokusere på grønne indkøb – både i forhold til økonomi og miljø. I alt køber det offentlige Danmark årligt ind for 310 milliarder kroner.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: