Randers får plan for grøn trafik

TRANSPORT – Randers Kommune har lavet en ny politik og plan for, hvordan borgerne kommer fra A til B på en lettere og mere bæredygtig måde, hvad enten de går, cykler, tager bussen eller kører i bil.

Randers skifter gear til en grøn trafikpolitik.

Randers er ved at skifte ham fra en gammel industriby til en moderne grøn by. For et par år siden blev Randers årets cykelby, og nu tager byen skridtet helt ud og er klar med en ny bæredygtig trafikpolitik.

Målet med den såkaldte mobilitetsplan er at reducere trængslen på vejene, reducere CO2-udslippet og fremme borgernes sundhed. Kommunens borgere har indtil 1. august mulighed for at give deres besyv med og komme med input til planen.

Mobilitetsplanen omfatter seks indsatsområder: Klima, sundhed, økonomi, tilgængelighed, byliv og grøn vækst. Planen lægger blandt andet op til, at den offentlige transport i videre udstrækning skal kunne kombineres med cykel- eller bilkørsel, og at den tunge lastbiltrafik skal reduceres i byområderne:

Hverdagen skal hænge sammen
- Den måde vi transporterer os rundt på til arbejde, indkøb og fritidsinteresser handler i høj grad om, at vi skal have vores hverdag til at hænge sammen. Vi vil derfor gerne høre borgernes mening og input til den nye plan, så Randers Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at bo og arbejde, siger Rune Asmussen, afdelingschef i Miljø og Teknik i Randers Kommune.

I forslaget til den nye mobilitetsplan er udpeget ti nye initiativer, som Randers Kommune vil sætte fokus på over de kommende fire år. Initiativerne omhandler blandt andet fremme af gang- og cykeltrafik, mindre men smartere biltrafik, fremme af kollektiv trafik samt initiativer på tværs af interessenter i byer og landområder.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: