Rapport afliver myte om mere lavfrekvent støj fra store vindmøller

STØJ – Store vindmøller på over 2 MW udsender ikke mere lavfrekvent støj end tidligere generationer af mindre vindmøller. Det fastslår et grundigt studie af støj fra vindmøller, som netop er publiceret af den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij.

Store vindmøller udsender ikke mere lavfrekvent støj end de gamle. Det er en myte, fastslår ny rapport. Foto: Ulla Skovsbøl

Store vindmøller på over 2 MW udsender ikke mere lavfrekvent støj end tidligere generationer af mindre vindmøller. Det fastslår et grundigt studie af støj fra vindmøller, som netop er publiceret af den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij.

Bag den netop offentliggjorte rapport står senior-konsulent Bo Søndergaard fra Grontmij, der i 25 år har beskæftiget sig med vindmøllestøj.

Rapportens indhold, der første gang blev fremført ved en international støjkonference i USA i august 2013, viser endvidere, at mængden af lavfrekvent støj fra vindmøller er under det niveau, som grænseværdierne tillader.

Det er tilfældet både før og efter 2012, hvor en særlig grænseværdi for lavfrekvent vindmøllestøj hos naboer blev indført i støjbekendtgørelsen. Lavfrekvent støj er derfor kun sjældent et afgørende parameter for overholdelse af grænseværdierne.

Glæde hos vindmølleforening
Hos Danmarks Vindmølleforening vækker konklusionerne i rapporten glæde, da det gør op med usikkerheden om støjen fra store vindmøller.

- Jeg glæder mig over at naboer til store vindmøller ikke skal frygte for at møllerne giver relativt mere lavfrekvent støj. Den nye analyse er et alvorligt tilbageslag for den skræmmekampagne mod vindmøller, som de seneste år især har fokuseret på den lavfrekvente støj, siger direktør i Danmarks Vindmølleforening, Asbjørn Bjerre.

- Støjlovgivningen blev strammet den 1. januar 2012 for at imødekomme en bekymring omkring niveauet af lavfrekvent støj fra vindmøller. Derfor er vindmøller i dag underlagt strengere krav end andre støjkilder. Den nye analyse viser, at der ikke er et generelt problem med lavfrekvent støj fra de nye store møller, sådan som møllemodstanderne ellers påstår.

Naboer til vindmøller er ekstra beskyttede Rapporten bygger på en analyse af støjdata fra 213 store og små vindmøller i Danmark og viser, at store vindmøller ikke udsender forholdsmæssigt mere lavfrekvent støj end små vindmøller.

Netop antagelsen om, at store vindmøller støjede mere end små, ældre, vindmøller lå til grund for den nye lovgivning for lavfrekvent støj, som Danmark står alene med på verdensplan. Det er denne antagelse, som rapporten nu er med til at tilbagevise.

Politisk – ikke noget reelt problem
- Rapportens konklusion understreger, at lovændringen fra 2012 alene var et politisk ønske og ikke begrundet i et reelt problem med støj fra møllerne. Lovændringen fungerer derfor i dag primært som en ekstra sikkerhed for naboerne og som et ekstra planlægningsværktøj for kommunerne. Grontmijs analyse bekræfter, at vindmølleudbygningen med store vindmøller kan fortsætte uden at lavfrekvent støj skal bruges som argument for at stoppe udbygningen med vindenergi i Danmark, siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

- Lovgivningen giver vindmøllenaboer en ekstra tryghed og beskyttelse i forhold til naboer til andre typer af anlæg og infrastruktur, mener han.

Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening har betalt Grontmij for arbejdstiden med at udfærdige rapporten. Foreningerne har ikke haft indflydelse på indholdet, som er baseret på den oprindelige præsentation.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: