Støj fra vindmøller påvirker ikke helbredet

VINDMØLLER – En ny undersøgelse fra det canadiske sundhedsministerium påviser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem vindmøllestøj og dårligere helbred hos mennesker. Undersøgelsen er den mest omfattende af sin art til dato.

Man bliver ikke syg af støj fra vindmøller, viser stor undersøgelse fra Canada. Foto: Vestas

Der er ingen sammenhæng mellem støj fra vindmøller og dårligt helbred hos mennesker. Det viser en ny undersøgelse fra det canadiske sundhedsministerium. Ifølge Danmarks Vindmølleforening er undersøgelsen den mest omfattende af sin art til dato.

Undersøgelsen kommer samtidig med, at Kræftens Bekæmpelse på vegne af den danske regering laver en omfattende registerundersøgelse med et lignende formål.

Den danske undersøgelse har ført til et stop for nye vindmøller i en række kommuner, der afventer resultatet af den hjemlige undersøgelse, som formentlig først er færdig i 2017. Både den danske regering samt Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien har opfordret til at fortsætte planlægningen på land. En opfordring, der nu understøttes af den omfattende canadiske undersøgelse.

Selvoplevelse og helbred
Konklusionen på den omfattende undersøgelse er ifølge Danmarks Vindmølleforening, at der kan konstateres en sammenhæng mellem oplevede genevirkninger og støjniveauet fra vindmøllerne, men at der ikke er en sammenhæng mellem støjen fra vindmøllerne og de medvirkendes selvoplevede samt målte helbred.

- Undersøgelsen er et godt supplement til den kommende danske helbredsundersøgelse, der på grundlag af de unikke danske sundhedsregistre har en mere generel karakter, siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien, der bakkes op af Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

- Selvom der er tale om foreløbige resultater, der endnu ikke er peer-reviewed, er der ikke tvivl om, at den canadiske undersøgelse er både seriøs og grundig og har stor troværdighed, siger han.

Støjmåling og stress
Den canadiske undersøgelse har kombineret interviews om selvrapporterede genevirkninger blandt vindmøllenaboer med objektive målinger på de samme personer af stressindikatoren kortisol samt af blodtryk, hvilepuls og søvnmønster. Derudover har de canadiske forskere sammenlagt gennemført over 4.000 timers konkrete støjmålinger hos samtlige 1.238 deltagende husstande som grundlag for beregning af støjniveauet hos hver enkelt husstand.

Deltagerne repræsenterer ca. 80 pct. af samtlige naboer, uanset om man udregner deltagelsen blandt dem, der bor helt tæt på vindmøllerne, eller blandt dem, der bor lidt længere væk.

Afspejler danske erfaringer
- Resultatet af den canadiske undersøgelse afspejler helt de danske erfaringer med vindmøller og er i øvrigt på linje med de øvrige videnskabelige undersøgelser, som hidtil er gennemført vedrørende negative virkninger af vindmøllestøj. På den baggrund vil vi opfordre de relativt få kommuner, der har valgt at standse videre planlægning for vindmøller med henvisning til den igangsatte danske helbredsundersøgelse, til at tage denne beslutning op til revision, siger Asbjørn Bjerre.

Med undersøgelsesresultatet mener de to direktører, at de danske kommuner har fået saglige argumenter for at fortsætte vindmølleplanlægningen, mens den danske helbredsundersøgelse pågår.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: