Område i Kattegat bør forblive fredet for fiskeri

NATUR – Svensk miljømyndighed går imod Esben Lundes ønske om at ophæve beskyttelse i Kattegat.

En ny svensk rapport anbefaler, at fredningen opretholdes i størstedelen af området i det sydøstlige Kattegat, da det er hjem for vigtige og sårbare naturværdier..

Størstedelen af et omdiskuteret beskyttet område i Kattegat bør forblive fredet for fiskeri, konkluderer den svenske Havs- och Vattenmyndigheten i en rapport, der udkommer i dag.

De svenske myndigheder, som svarer til Naturstyrelsen i Danmark, går dermed overvejende imod den danske miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens ønske om at genåbne området for bundtrawlsfiskeri efter jomfruhummer, hvilket ministeren har understreget under møder med grønne organisationer, oplyser Greenpeace.

Området blev totaltfredet i 2009, da torskebestanden af biologer blev vurderet til at være på et historisk lavt niveau, efter flere års overfiskeri og bifangst ved bundtrawlsfiskeriet.

Vigtige og sårbare naturværdier
Den nye rapport anbefaler, at fredningen opretholdes i størstedelen af området i det sydøstlige Kattegat, da det er hjem for vigtige og sårbare naturværdier, der er listet som truede af de internationale havbeskyttelseskonventioner for Østersøen og Atlanten HELCOM og OSPAR.

- Beskyttelsen af det her område har været guld værd for den rige natur på havbunden, og rapporten gør det fuldstændig klart, at syv års genopretning kan være tabt, hvis man tillader bundtrawlsfiskeriet at vende tilbage, siger Magnus Eckeskog, havansvarlig i Greenpeace.

- Det er afgørende med fredede oaser, hvor havbunden bogstaveligt talt kan blomstre af liv. De beskyttede områder gavner en række sårbare arter, hvor fredningen gælder, men giver samtidig grundlag for sunde fiskebestande i en større dele af Kattegat, hvilket er både i miljøet og fiskernes interesse, siger Magnus Eckeskog.

Skånsomt fiskeri
Højesteret stadfæstede i foråret dommen over tre Gilleleje-fiskere, der havde fisket ulovligt i netop det beskyttede område. Fiskere har siden skubbet på for at ophæve beskyttelsen, senest da torskebestanden i det vestlige Østersøen ligeledes blev vurderet til at være i fare for kollaps efter års overfiskning.

Den nyudgivne rapport har særligt fokus på havbundsmiljøet og åbner op for, at en mindre del af det beskyttede område i Kattegat kan genåbnes for fiskeri.

Greenpeace opfordrer den danske miljø- og fødevareminister til, at det i så fald udelukkende vil dreje sig om skånsomme fiskerimetoder, da bundtrawl ifølge blandt andre DTU Aqua er særligt skadeligt for havbundens dyr og planter. I Sverige er der et udbredt fiskeri efter jomfruhummer med såkaldte tejner, men det tilsvarende danske fiskeri foregår udelukkende med bundtrawl.

Bundtrawl kan ødelægge syv års genopretning
- Et træk med bundtrawlet kan ødelægge syv års genopretning af et sårbart miljø på bunden af Kattegat. Vi opfordrer Esben Lunde til at respektere de svenske miljømyndigheders forskningsbaserede anbefaling af at fastholde størstedelen af det beskyttede område, og samtidig beder vi indtrængende til, at han udelukkende vil acceptere skånsomme metoder, hvis fiskerne får lov at vende tilbage til en mindre del af området, lyder det fra Greenpeace.

Mere end 30.000 mennesker har de seneste måneder skrevet under for at opretholde beskyttelsen i Kattegat.

Ti organisationer i både Danmark og Sverige har ligeledes opfordret til, at de særlige naturværdier får lov at nyde fortsat beskyttelse. Det gælder Naturskyddsföreningen, Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Levende Hav, Oceana, WWF Sverige, WWF Danmark, Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Fiskesekretariatet FISH og Coalition Clean Baltic.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: