Greenpeace: Dansk fiskeripolitik er pilrådden

FISKERI – Der er klare tegn på stramandsvirksomheder og svig i forbindelse med udbetalinger af EU-støtte, lyder det i en skarp kritik fra Rigsrevisionen.

Sune Scheller, Greenpeace: Dansk Fiskeripolitik er pilrådden.

Efter endnu en skarp kritik fra Rigsrevisionen af dansk fiskeri, anbefaler Greenpeace en gennemgribende reform af dansk fiskeri- og havmiljøpolitik af hensyn til fremtiden for et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri.

Rigsrevisionens seneste undersøgelse af fiskeriområdet konkluderer bl.a. at der er »klare indikationer på stråmandsvirksomhed og svig« i forbindelse med udbetaling af støttemidler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Ministeriet har nu bedt Kammeradvokaten undersøge en række af sagerne fra Rigsrevisionens stikprøve og forventer at politianmelde mindst 10 procent af sagerne.

- Alarmklokkerne burde have ringet hos myndighederne for længe siden, men i stedet har forvaltningen ulovligt tækket det industrielle fiskeris interesser ud fra såkaldte politiske hensyn. Dette seneste eksempel understreger behovet for et fundamentalt skift i, hvordan vi fisker en fællesejet naturressource og generelt passer på naturen i havet, siger Sune Scheller, projektleder i Greenpeace.

- Hele systemet er åbenlyst og veldokumenteret pilråddent og gennemsyret af erhvervets interesser. Der er ganske enkelt behov for, at fiskeriområdet med den relevante lovgivning gennemgribende forandres, siger han.

Dokumenterede omfattende misbrug
I december 2012 dokumenterede Greenpeace et omfattende misbrug af skattekroner i trawlfiskeriet. I alt fandt Greenpeace, at 84 procent af en pulje på 226 millioner kroner stik imod hensigten gik til tiltag, der forbedrede fiskefartøjers evne til at fange fisk.

Daværende fødevareminister Mette Gjerskov tilkendegav efterfølgende, at ordningen ikke havde været »hensigtsmæssig«. Alligevel kommer det nu frem i Rigsrevisionens rapport, at den ulovlige forvaltning af midler tilsyneladende er fortsat.

Set over det seneste årti, er det samlede, veldokumenterede billede, at forvaltningen af det danske fiskeri og beslægtede områder, som naturbeskyttelse i havet, har været gennemsyret af det industrielle fiskerierhvervs interesser, mener Greenpeace, som blandt andet peger på Danmarks Fiskeriforening og Pelagisk Producent Organisation. Listen af kritikpunkter er lang, men blandt de væsentligste nævner Greenpeace:

  • Gennemgående fastsættelse af fiskekvoter over bæredygtigt niveau
  • Myndighedernes fortsatte accept af ulovligt udsmid af fisk
  • Danske myndigheders obstruerende indblanding i europæiske landes naturbeskyttelse af hensyn til dansk fiskeris interesser
  • Dispensationer, tilskud og manglende kontrol fra myndighederne uden hjemmel i lovgivning og af udenomsparlamentariske, politiske hensyn
  • Udhulningen af det mere skånsomme og kystnære fiskeri med havnedød og tab af arbejdspladser.

Greenpeace mener ikke, det er tilstrækkeligt at ændrer forvaltningskultur, og opfordrer i stedet til at grave »et dybere spadestik, der ikke kun kigger på forvaltningen, men ligeledes på hvordan fiskeriet står i vejen for et sundt havmiljø«.

En gennemgribende reform
Greenpeace anbefaler, at en bredt funderet arbejdsgruppe eller kommission nedsættes med henblik på en gennemgribende reform af dansk fiskeri- og havmiljøpolitik.

Her vil det ifølge Greenpeace være oplagt at se på:

  • Hvordan fiskeriet kan bidrage til – i stedet for at stå i vejen for – opnåelsen af miljømål fastsat i Havstrategien, Aichi biodiversitets målene samt FN’s Verdensmål.
  • Hvordan erhvervet på behørig afstand kan inkluderes sammen med andre interessenter.
  • Hvordan reglerne i en fiskers dagligdag kan lettes og generelt opnå gennemsigtighed.

- Politisk over det seneste årti har vi halvhjertet slukket den ene brand efter den anden, men træder vi et skridt tilbage og ser samlet på, hvordan fiskeri og beslægtede områder som naturbeskyttelse i havet bliver forvaltet, så er hele området opslugt i flammer, siger Sune Scheller, projektleder i Greenpeace.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: