Danmark vil beskytte havbunden i Kattegat

LEVENDE HAV: Miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen udpeger 650 kvadratkilometer af Kattegat som beskyttet område. Det vil forbedre vilkårene for en række af havets arter.

Regeringen vil forbyde bundtrawl og indvinding af råstoffer for at beskytte havbunden i en stor del af Kattegat.

Koraller og krebsdyr, der lever i den dybe havbund i dele af Kattegat, kan se frem til at blive bedre beskyttet. Regeringen vil udpege en række områder af Kattegat, hvor brug af bundtrawl, dumpning af oprenset sand og grus og indvinding af råstoffer bliver forbudt.

Det er første gang, at en dansk regering går målrettet efter at beskytte denne type havområder i Kattegat for at forbedre leveforholdene for en del sårbare arter, der har været under pres gennem flere årtier.

Forslaget om at beskytte områder i Kattegat blev forleden sendt i høring af miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen.

-Naturen på havbunden og en række sjældne dyr i havet er under pres. Derfor skal vi beskytte levestederne for fx koraller og krebsdyr, for de er en vigtig del af vores natur, selvom de lever langt under havoverfladen. Derfor vil vi nu blandt andet forbyde råstofindvinding og brug af bundtrawl i 650 kvadratkilometer af Kattegat, så vi skaber nogle oaser på havbunden, hvor sårbare dyr får bedre levevilkår, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Forbud mod dumping
Udover indvinding af råstoffer og bundtrawling vil forbuddet også gælde dumping af oprenset havbundsmateriale (såkaldt klapning), hvor opgravet havbund fra eksempelvis uddybning af sejlrender og havne andre steder bliver placeret på havbunden.

Det konkrete forslag omfatter i alt seks områder, der dækker et areal af havbunden på cirka 650 kvadratkilometer, hvilket svarer til cirka fire procent af den danske del af Kattegat og ni procent af den dybe bløde havbund.

Balance mellem beskyttelse og benyttelse
Forslaget, som er en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi, skaber bedre vilkår for dyrearterne i havet samtidig med, at fiskerierhvervet stadig har rig mulighed for at fiske.

- Fiskerierhvervet bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser i yderområderne, og derfor handler det om at finde den rigtige balance mellem benyttelse og beskyttelse. Det mener jeg, vi har fundet her, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Skånsomt fiskeri tilladt
Mens bundtrawl eksempelvis skal forbydes i de seks foreslåede områder, så vil fiskeri med garn, flydetrawl og tejner fortsat være tilladt.

Regeringen har allerede udpeget 18 procent af de danske havområder som naturbeskyttede områder i regi af Natura 2000. Beskyttelsen af den bløde havbund i Kattegat supplerer Natura 2000-netværket, og betyder at Danmark vil leve op til EU’s havstrategidirektiv i Kattegat.

Forslaget er første del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi. Anden del af indsatsprogrammet, som vil være en samlet beskrivelse af alle indsatser, vil komme i offentlig høring senere i 2015.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: