Økologisk råd savner grøn skatteomlægning

Det Økologiske Råd efterlyser konkrete initiativer, der kan opfylde regeringens egen målsætning om en grøn skatteomlægning. Rådet er tilfreds med finansforligets grønne intentioner  om at investere i grønne arbejdspladser.

Der er mange gode grønne elementer i forliget om finansloven, mener Christian Ege. Han savner dog en grøn skatteomlægning.

Det Økologiske Råd er tilfreds med en række af de grønne elementer i forliget om det kommende års finanslov, som Enhedslisten og regeringen netop har givet hinanden håndslag på. Men rådets daglige leder, Christian Ege, savner nye initiativer, der kan være med til at opfylde regeringens egen målsætning om en grøn skatteomlægning.

- Vi glæder os over en række grønne tiltag i finansloven, som vil medvirke til at vi på én gang kan løse problemerne med arbejdsløshed, klima og miljø – men vi savner de grønne skatteomlægninger, siger Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.

Hvorfor sænke afgift på elvarme?
Han under sig også over, at forligspartierne sænker afgiften på elvarme med 55 millioner kroner. Han er klar over, at el til husholdninger er relativt højt beskattet i forhold til fyringsolie og naturgas, men ville foretrække en løsning, hvor man i stedet hæver afgiften på olie og gas.

Hvis man sænker afgifterne, vil det også svække borgernes motivation for at spare på energien, mener rådet.

- Desuden har traditionel elvarme ingen positive effekter i vores energisystem. Det har varmepumper derimod, men så kunne man i stedet have støtte disse målrettet, pointerer Det Økologiske Råd.

Grøn skatteomlægning
- I det hele taget savner vi initiativer, som medvirker til at opfylde regeringsgrundlagets mål om grønne skatteomlægninger, understreger Det Økologiske Råd med henvisning til regeringens egen formulering: “Vi skal bruge vores skattesystem effektivt til af fremme en grøn og sund udvikling”.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: