Ny start for landbrug og natur

LANDBRUG – I dag har Natur‐ og Landbrugskommissionen offentliggjort sine anbefalinger til regeringen. Det betyder et væsentligt opgør med den hidtidige miljøregulering af landbruget, en markant forbedring for den danske natur og bedre vilkår for investeringer og udvikling i dansk landbrug.

Natur- og Landbrugskommissionen håber på en ny start og et bedre samspil mellem landbrug og natur.

Kommissionen fremlægger i alt 44 anbefalinger med tilhørende 144 forslag til konkrete handlinger. Nogle af de væsentligste anbefalinger er:

  • Etablering af en ny model for anvendelse af gødning på de danske marker.
  • Udvikling af en ny regulering af staldanlæg til husdyrproduktion.
  • Etablering af et nationalt naturnetværk og oprettelsen af en national naturfond.
  • Markante ændringer af lovgivningen, bl.a. landbrugsloven og naturbeskyttelsesloven.
  • Nye muligheder for investeringer og kapitaltilførsel, bl.a. nye låne‐ og kautionsordninger.

- Hvis dansk landbrug skal udvikle sig, er der brug for bedre rammebetingelser. Produktion, vækst og beskæftigelse kan kun øges, hvis vi laver om på den regulering af landbruget, som vi kender i dag. Produktionsbegrænsninger skal afløses af mere fleksible rammer for at indrette sin produktion, som man vil, så længe man overholder natur‐, miljø‐ og klimamål, der kan sikre en bæredygtig udvikling.

Sådan konkluderer Natur‐ og Landbrugskommissionens formand, Jørn Jespersen, efter kommissionen i gennem i et år har undersøgt mulighederne for at øge investeringer og forbedre landbrugets konkurrenceevne, samtidig med naturen og miljøet i Danmark får det bedre. Og han fortsætter:

- Der skal nytænkning til, hvis vi for alvor vil løse den opgave, som regeringen stillede Natur‐ og Landbrugskommissionen for et år siden. Vi kan producere mere med mindre, men det kræver, vi er villige til at udnytte produktionspotentialerne bedre, hvor natur og miljø kan tåle det. Samtidigt skal vi gøre mere for at forbedre den natur, vi allerede har og skabe mere natur, ændre arealanvendelsen og tage jord ud af omdrift, hvor natur og miljø er sårbar. Det har vi ikke været gode nok til hidtil, siger Jørn Jespersen.

Natur‐ og Landbrugskommissionens samlede anbefalinger falder indenfor følgende fire hovedområder: ’En mere målrettet og effektiv miljøregulering i landbruget’, ’Mere og bedre natur’, ’Kapitaltilførsel, investeringer og professionalisering i landbruget’ samt ’Udvikling, vækst og innovation i landbruget’

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: