Ny naturfond tager fat på arbejdet

NATUR: Den Danske Naturfond med en startkapital på 875 millioner kroner begynder nu sit arbejde med at forbedre naturen i Danmark. Den samlede bestyrelse er udpeget og holder i dag sit første møde.

Der er store forventninger til Den Danske Naturfond. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Et bredt flertal i Folketinget vedtog før jul loven om Den Danske Naturfond. Det er en historisk nyskabelse inden for den danske naturforvaltning. Fonden har i dag holdt sit første møde og kan dermed gå i gang med arbejdet med at forbedre Danmarks natur.

Den Danske Naturfond ledes af en uafhængig bestyrelse, som er udpeget af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond i fællesskab.

Formand for bestyrelsen er Lauritz Holm-Nielsen, der er direktør for det Dansk-Kinesiske Universitetscenter i Beijing (SDC) og tidligere rektor for Aarhus Universitet.

Den øvrige bestyrelse består af seks medlemmer: Rektor Per Holten-Andersen, koncerndirektør Bente Overgaard, tidligere koncerndirektør Lise Kingo, tidligere departementschef Karoline Prien Kjeldsen, direktør Jørn Jespersen samt tv-vært og forfatter Frank Erichsen.

- Jeg er utrolig glad og stolt over, at det sammen med VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond er lykkedes at samle et så enestående stærkt hold til den første bestyrelse for Den Danske Naturfond, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

- Jeg synes, at vi dermed giver Den Danske Naturfond den bedst tænkelige start, og jeg har store forventninger til, at fonden kommer til at gøre en afgørende forskel for den danske natur. Denne bestyrelse kan være med til at sikre en bred opbakning til fondens aktiviteter, og at mange danskere forhåbentlig har lyst til at støtte op om fonden.

Bedre natur og biodiversitet
Den Danske Naturfond er stiftet af staten, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond i et helt nyt offentligt-privat samarbejde. Naturfonden er en privat, erhvervsdrivende fond og har en startkapital på 875 millioner kroner doneret af de to private fonde og staten.

Fonden skal løbende arbejde for at finde flere samarbejdspartnere og sponsorer, som vil bidrage til dens projekter og dermed få fondens kapital og aktiviteter til at vokse. Vision og mål for naturfonden er langsigtede, samtidigt med det løbende er hensigten at iværksætte konkrete projekter, der kan bidrage til en bedre natur og biodiversitet.

- Vi har alle glædet os meget til at komme i gang med den spændende opgave med at forbedre den danske natur, og vi ved, at der er store forventninger til vores arbejde. Jeg er glad for, at den samlede bestyrelse har en stærk sammensætning, og at vi har samlet så meget viden og erfaring i forhold til natur, erhvervsliv, forvaltning, økonomi og formidling. Jeg synes, at vi på den baggrund er rigtig godt rustet til opgaven, siger formand for bestyrelsen Lauritz Holm-Nielsen.

Fakta om Den Danske Naturfond

  • Den Danske Naturfond er stiftet som en privat, erhvervsdrivende fond.
  • Fonden opbygger over en periode på fire år (2015-2018) en startkapital på 875 millioner kroner.
  • Staten bidrager med 500 millionerkroner, VILLUM FONDEN bidrager med 250 mio. kroner og Aage V. Jensen Naturfond med 125 millioner kroner. Herudover finansierer staten opstarten af fonden med ekstra 49 millioner kroner over de næste fire år.
  • Fonden skal etablere et rådgivende udvalg, hvis medlemmer udpeges af interesseorganisationerne og universiteter. Bestyrelsen fastsætter, hvilke organisationer, der skal repræsenteres i udvalget.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: