Topchef i spidsen for grønne millioner

GUDP – Mikael Thinghuus, der er direktør i Royal Greenland, skal stå i spidsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Den nye formand vil kombinere bæredygtig udvikling, innovation og vækst, når de årlige ca. 200 mio. kr. uddeles.

Danmark importerer store mængder soja, som bruges som proteinfoder til båe svin, køer og fjerkræ. Foto: Walbron Sigueira

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har netop udpeget erhvervsmanden Mikael Thinghuus til ny bestyrelsesformand for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), som støtter projekter, der løser fødevareerhvervets miljøudfordringer og samtidig skaber vækst. Til daglig er Mikael Thinghuus administrerende direktør i Royal Greenland.

- Jeg er glad for at Mikael Thinghuus har sagt ja til at stå i spidsen for GUDP. De får en formand, som ved, at hensyn til miljøet og til god forretning ikke er som olie og vand. Morgendagens fødevareløsninger skal tværtimod findes i spændingsfeltet mellem miljø og forretning, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

GUDP uddeler to gange om året omkring 100 mio. kroner til forskningsinstitutioner, producenter og iværksættere, der har idéer til, hvordan man gør fødevareerhvervet både miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt.

Planteproteiner gavner miljø og økonomi
Den ny tiltrådte formand fremhæver et projekt, hvor GUDP senest har bevilget 6.7 mio. kr. i støtte. Projektet skal udvikle billige vegetabilske proteiner til brug i fødevarer. Efterspørgslen efter proteiner er stærkt stigende, og det presser priserne i vejret og belaster miljøet. Det er derfor nødvendigt at udvikle et større og mere varieret udbud af proteiner. Udviklingen af planteproteiner, der både er billige, gode for sundheden og ikke skader miljøet, er en del af den løsning, mener formanden.

- Udviklingen af alternative proteinkilder er et godt eksempel på, at det er muligt at skabe gevinst for landbruget og samtidig tilgodese miljøet. Det er let at definere aktiviteter, der er kommercielt fine, men ikke miljømæssigt bæredygtige, og det er ligeså let at gøre det omvendte. Det spændende er projekter som dette, der på en og samme gang er miljømæssigt og økonomisk holdbare. Derfor er GUDP en vigtig ordning, som jeg glæder mig rigtig meget til at arbejde med, siger Mikael Thinghuus.

Jørn Jespersen ny i bestyrelsen
Mikael Thinghuus afløser Lars Frederiksen, som har siddet på formandsposten siden 2012. Derudover er tre ud af de i alt otte menige bestyrelsesposter blevet skiftet ud. Et af de nye bestyrelsesmedlemmer er Jørn Jespersen, der er direktør i Dansk Miljøteknologi og tidligere formand for Natur- og landbrugskommissionen.

- Den afgående bestyrelse har gjort et rigtig godt stykke arbejde. De har i høj grad været med til at fremme den grønne omstilling gennem dobbelt bundlinjetænkning og brobygning mellem virksomheder og videninstitutioner. Det arbejde skal den nye bestyrelse nu føre videre, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: