MRSA-liste offentliggøres alligevel ikke

MRSA – Martin Merril glæder sig over, at MRSA-ramte svinelandbrug indtil videre slipper for ‘urimelig mistænkeliggørelse’.

Offentligheden må alligevel ikke få at vide, hvilke svine-landbrug, der er inficeret med MRSA. Foto: Colourbox

En planlagt offentliggørelse af en liste med MRSA-bakterieramte svinebesætninger i Danmark er blevet udskudt af Fødevarestyrelsen. Det skriver landbrugsavisen.dk.

Den modstandsdygtige stafylokokbakterie er registreret hos en række danske svineproducenter, men formand for fagorganisationen Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, finder det ‘fuldstændig urimeligt’, at listen overhovedet offentliggøres.

Fødevarestyrelsens beslutning glæder ham, selvom det foreløbigt kun er en udskydelse.

- Det betyder, at svineproducenterne foreløbigt ikke er udsat for den urimelige mistænkeliggørelse, som en offentliggørelse ville være, siger han.

Usikkert grundlag
I formandens øjne hviler listen over de smitteregistrerede svinelandbrug på et usikkert datagrundlag.

Ifølge Landbrugsavisen har nogle landmænd fået fortalt, at de ved en fejl er kommet på listen, og ved andre landbrug er det også usikkert, om svinebesætningen stadig bærer smitten.

Flere journalister har fået afslag på aktindsigt i Fødevarestyrelsens MRSA-register, hvilket Folketingets ombudsmand kritiserede styrelsen for og mente, at miljøhensyn burde prioriteres højere end landmændenes ret til et privatliv.

Det fik styrelsen til at varsle de implicerede svineproducenter om en offentliggørelse, og siden blev staten stævnet af både Danske Svineproducenter og Landbrug & Fødevarer på vegne af landmændene på listen.

Fødevarestyrelsen har meddelt, at offentliggørelsen er sat i bero, så længe sagen kører.

- Det er en bekræftelse i, at vi ikke står alene om at mene, at ombudsmandens afgørelse er meget kontroversiel, siger Martin Merrild, der frygter, at offentliggørelsen vil få store økonomiske og sociale konsekvenser for landmændene.

I et brev til Landbrug & Fødevarer skriver styrelsen, at det tidligst kan ske, “når domstolen har taget stilling til spørgsmålet om opsættende virkning”. Hvis domstolen afgør det, skal staten vente med en eventuel offentliggørelse, indtil sagen er afgjort.

LÆS RELATEREDE ARTIKLER: